krížová cesta

krížová cesta

V 16. storočí sa v Európe začínajú objavovať prvé výtvarné napodobeniny cesty zastavení, ktoré umožňovali veriacim nasledovať Krista na ceste jeho utrpenia a rozjímať nad veľkosťou a zmyslom jeho obety. To bol pôvodný zámer, ktorý viedol k výstavbe krížových ciest.
O počiatkoch výstavby krížových ciest na Slovensku možno hovoriť od druhej polovice 17. a prvej polovice 18. storočia. Na ich rozširovaní malo významný podiel pôsobenie kresťanských rádov či proces rekatolizácie. Kalvárie sú zväčša situované za obcou, na relatívne opustenom kopcovitom teréne. Pozostávajú z prícestných krížov alebo kaplniek (zastavení), ktoré lemujú cestu ku kalvárii, vrcholovej kaplnke alebo trom krížom.

Literatúra:
ČIČO, J. – KALINOVÁ, M. – PAULUSOVÁ, S. a kol.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava, 2002. 408 s. ISBN 80-968632-1-5

Kategória: Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: cesta, krížová cesta

Vytvorené: 14. februára 2022 18:02

Upravené: 14. februára 2022 20:02

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede