cesta

cesta

(hradská, vozovka) pozemná komunikácia, upravený pruh zeme, neskôr typ cestnej stavby so zlepšeným povrchom vyhradený transportu.
Najstaršia známa dláždená cesta na svete bola postavená v Egypte niekedy medzi rokmi 2600 a 2200 pred n. l. Tehlami dláždené ulice sa v Indii objavili už v roku 3000 pred n. l. V roku 500 pred Kristom začal perzský vládca Darius I. Veľký (cca 550 – 486) budovať rozsiahly cestný systém pre Achajmenovskú ríšu.
Približne od roku 312 pred n. l. Rímska ríša stavala rovné pevné kamenné cesty po celej Európe a severnej Afrike. Na svojom vrchole bolo v Rímskej ríši 29 hlavných ciest vychádzajúcich z Ríma a v 2. storočí n. l. merala cestná sieť cca 80 000 – 100 000 km. Technológia stavby rímskych ciest v podstate spĺňala požiadavky moderného cestného staviteľstva. Trasa bola dostatočne vyhĺbená pre podložie a korpus cesty tvorilo niekoľko vrstiev materiálu, ktorý bol smerom nahor stále jemnejší. Kryt cesty z dlažobných kameňov, hydraulického vápna alebo štrku bol odolný proti opotrebeniu a zaisťoval bezprašnosť. Bol vyprofilovaný tak, aby voda z jej povrchu odtekala.

Stavba rímskej cesty

Od začiatku 20. storočia sa s rozvojom automobilovej dopravy začali stavať dláždené cesty a objavujú sa aj prvé diaľnice z betónu.
Podľa určenia sú cesty rôzne upravované a triedené, napríklad na cesty lesné, poľné, úvozové, účelové, súkromné, okresné, štátne. Názvom cesta sú označované aj komunikácie alebo ich časti, ktoré nie sú využívané na transport ale plnia úlohu „cesty“ iba príležitostne a dočasne, napríklad úniková cesta, krížová cesta alebo kráľovská cesta.
Z konštrukčného hľadiska rozlišujeme:
– nespevnené cesty – neupravené cesty bez pridaného povrchového materiálu,
– vylepšené nespevnené cesty – štrkové, štetové, makadamové,
– spevnené cesty – dláždené, betónové, asfaltové.

Literatúra:
CECH, B.: Technika v antice. Praha, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-3786-7

Kategória: Architektúra
Tag: cesta

Vytvorené: 14. februára 2022 18:02

Upravené: 14. februára 2022 18:02

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede