Koháryho kaplnka, Hronské Kosihy

Kaplnka postavená pravdepodobne na mieste, kde zahynul významný protiturecký bojovník Štefan Koháry sa nachádza uprostred polí pri ceste z…

Kalinčiakovo, románsky kostol

Románsky kostolík, ktorý sa považuje za jednu z najkrajších románskych pamiatok na Slovensku  sa nachádza na miernej skalnatej vyvýš…

Nemčiňany, kostol

Neskororománsky kostol s kvadratickou svätyňou a dvojicou mladších sakristii je situovaný na návrší na východnom okraji obce v areáli st…

Kalinčiakovo, kaštieľ

Je to jednopodlažná trojkrídlová budova so spojovacím stĺporadím. Kolmo postavené jednotraktové krídla spája so stredným krídlom stlpo…

Bošany barokový kaštieľ

Jednoduchá budova s ústredným rizalitom a manzardovou strechou je obklopená chráneným parkom, ktorý je tiež predmetom pamiatkovej ochrany. …

Bošany renesančný kaštieľ

Kaštieľ je dnes už bez opevnenia. Zachovaná je trojkrídlová budova s polygonálnymi baštami v nárožiach. V interiéroch sa zachovali renes…

Holíč zámok

Barokový zámok s bastionovým opevnením. V roku 1970 bol zámok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V priestoroch zámku má svoju expo…