Kalinčiakovo, kaštieľ

Logo pamiatky

Je to jednopodlažná trojkrídlová budova so spojovacím stĺporadím. Kolmo postavené jednotraktové krídla spája so stredným krídlom stlporadie. Kaštieľ je evidovaný v ÚZPF.

[mailpoet_form id="1"]