Kalinčiakovo, kaštieľ

Logo pamiatky

Je to jednopodlažná trojkrídlová budova so spojovacím stĺporadím. Kolmo postavené jednotraktové krídla spája so stredným krídlom stlporadie. Kaštieľ je evidovaný v ÚZPF.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.