Stanovisko k záměru výstavby Muzea Salvadora Dalího

Stanovisko hlavního konzervátora Národního památkového ústavu k záměru výstavby Muzea Salvadora Dalího. Dne 11. 5. 2004 byl představen model budovy muzea Salvadora Dalího. Budovu navrhl americký architekt Daniel Libeskind, akci chce realizovat galerista Miroslav Smolák. V návaznosti na základní informaci o existenci návrhu probíhá v médiích k tomuto tématu diskuse, včetně lokalizace stavby v rámci města.Národní památkový ústav (dále NPÚ) nijak nezpochybňuje možnost vybudovat v Praze novou zajímavou stavbu spojenou se jménem významného umělce. Na druhé straně je nutno upozornit, že ke konkrétnímu umístění muzea neprobíhá žádné správní řízení, a proto se NPÚ v žádném stanovisku k záměru nevyjadřoval. Spekulace o změnách územního plánu ve prospěch zajištění stavebního pozemku v rámci Pražské památkové rezervace pokládáme za předčasné a neopodstatněné. Rovněž zcela odmítáme informace o tom, že se NPÚ k předchozímu záměru umístění na Petříně již vyjadřoval.

Medializace potenciálních střetů projektu s postojem památkářů rovněž není korektní, protože zatím žádné projednávání nebylo zahájeno.

Na druhé straně je nutné upozornit na to, že pozemek, o němž zjevně Praha 1 uvažuje, leží na území Pražské památkové rezervace a v současnosti je volný jen zdánlivě. Nejen v platném územním plánu, ale i fakticky je součástí pražské zeleně – nesmírně významného městotvorného prvku, který se nezastupitelně podílí jak na mimořádné kráse města, tak na autenticitě jeho historické urbanistické skladby.

Architekt počítá se stavbou velké hmoty, jejíž případná lokalizace v rámci PPR je fakticky neřešitelná. Poloha na nábřeží by bezpochyby byla citelným negativním vstupem do současné vyvážené urbanistické struktury nejcennější části města.

Protože je Pražská památková rezervace součástí světového dědictví, je bezpochyby správné, aby takovéto akce, pokud jsou míněny vážně a mají reálné předpoklady realizace, byly i s odbornou světovou veřejností konzultovány. Tak to také České republice ukládá Úmluva o ochraně světového dědictví a její prováděcí směrnice.

Národní památkový ústav při vědomí významu PPR v celosvětovém měřítku bude při případném projednávání uvedeného záměru postupovat v souladu s platnými předpisy a ve spolupráci se širokou odbornou veřejností.

PhDr. Josef Štulc

hlavní konzervátor Národního památkového ústavu

V Praze dne 14. 5. 2004

zdroj: tisková zpráva

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Evropa oslavuje Rok Salvadora Dalího

Ve Španělsku začal Rok Salvadora Dalího, jenž má světové veřejnosti připomenout 100 let od narození velikána surrealismu, které uplyne letos 11. května. Připravené akce nabízejí mimořádnou šanci seznámit se s originály malíře, který s Picassem patří k nejznámějším výtvarníkům 20. století.

Obnova.sk Foto

Socha Dalího so zlatým vajcom za 680-tisíc eur na Slovensku

Socha slávneho umelca Salvadora Dalího v životnej veľkosti v hodnote 680-tisíc eur bude dva týždne vystavená na Slovensku. Od 15. do 26. októbra 2010 každý deň od 11:00 do 19:00 si ju budú môcť záujemcovia a záujemkyne pozrieť bezplatne v rámci najväčšej diamantovej výstavy na Slovensku v priestoroch showroomu Diamonds International Corporation na Ventúrskej ulici v Bratislave.