vodné sklo

bezfarebný vodný roztok kremičitanu sodného, prípadne draselného, ktorý vzniká tavením uhličitanu sodného alebo draselného s oxidom k…