oleje rastlinného a živočíšneho pôvodu

Logo hesla v slovniku
oleje rastlinného a živočíšneho pôvodu

všeobecne lipidy, zmesi triglyceridov vyšších mastných kyselín – linolenovej, linolovej, olejovej, palmitovej, stearovej a ďalších. Až na výnimky sa jedná o rastlinné oleje, ktorých zásadnou vlastnosťou z hľadiska využitia v umeleckej tvorbe a reštaurovaní je ich tuhnutie. Tuhnutie neprebieha „vysychaním“, ale polymerizačným procesom za účasti vzdušného kyslíka. Pomer nasýtených a nenasýtených kyselín v olejoch determinuje spôsob a rýchlosť ich tuhnutia. Vyšší obsah kyselín, napr. linolenovej a linolovej proces tuhnutia urýchlujú. Vyššie zastúpenie nasýtených kyselín, napr. palmitovej a stearovej charakterizuje pomaly tuhnúce oleje. Tuhnúce oleje polymerujú do elastického filmu. Polymerizačný proces aj pomalé oxydačné reakcie pokračujú aj po stuhnutí oleja a vyúsťuje do degradačných štádií charakteristických úbytkom hmotnosti a tmavnutím filmu. Svetlo, teplo a a suché prostredie „vysychanie“ olejov urýchľuje, tma, chlad a vlhko ho spomaľujú. Ľanový olej, ktorý za normálnych podmienok tuhne za 3-4 dni, v tme stuhne za 30 dní. Rastlinné oleje sa získavajú lisovaním a na prípravu umeleckých farieb sú vhodné iba oleje lisované „za studena“. Na prípravu farieb pre umeleckú tvorbu sa dnes používajú najmä olej ľanový, makový, orechový a saflorový.

Literatúra:
Slánský, B.: Technika v malířské tvorbě (malířský a restaurátorský materiál). Praha, SNTL,  1976.
© docent for obnova.sk only

Kategória: Materiály
Tag: mm7, mm8, mtm, olej, olejomaľba

.

Vytvorené: 23. júna 2012 16:06

Upravené: 23. júna 2012 16:06

Autor: docent

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede