ľanový olej

Názov:  ľanový olej (čes. lněný olej, ang. linseed oil / flaxseed oil, nem.Leinöl). Ľanový olej sa získáva lisovan…

prírodné farbivá

organické látky - produkty rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré ľudstvo používa po tisícky rokov.

makový olej

Názov:  makový olej (čes. makový olej, ang. poppyseed oil / poppy oil, nem. Mohnöl). Makový olej sa získává lisovan…

saflorový olej

Názov:  saflorový olej (čes. světlicový olej, ang. safflower, nem. Distelöl / Safloröl).

lipidy

(gréc. lipos - tuk) sú prírodné látky rastlinného a živočíšneho pôvodu. Existujú v kvapalnej alebo pevnej podobe. Chemicky ide o estery…

MATERIÁLY

Skupina materiály obsahuje základné údaje o látkach alebo jednoduchých výrobkoch používaných v remesle, konzervátorskej a reštaurátors…