tombak

zliatina 84 - 90 % medi  10 - 16 % zinku. Používa sa pri výrobe bižutérie, odznakov a hudobných nástrojov.

mosadz

(spiež) je zliatina medi so zinkom, prípadne ďalšími prvkami s malým podielom. Používa sa už od staroveku, no bola veľmi drahá. Taven…

MATERIÁLY

Skupina materiály obsahuje základné údaje o látkach alebo jednoduchých výrobkoch používaných v remesle, konzervátorskej a reštaurátors…