edikula

(lat. aedicula, od aedis – izbička, kaplnka) pôvodne symbol božieho príbytku


1) architektonicky riešený, orámovaný výklenok v tvare maličkého chrámu,

 

Kostol sv. Heleny, Trnava, 14. storočie

 

2) výklenok hrobky ohraničený stĺpmi, pilastrami a frontónom pre umiestnenie epitafu, podobizne zomrelého alebo urny;

 


 

3) orámovanie portálu, okna, niky alebo výklenku

 

 

Kategória: Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: hrobka, nika, portál, výklenok

Vytvorené: 14. marca 2020 14:03

Upravené: 14. marca 2020 14:03

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede