nika

(tal. nicchia – mušľa)
pravouhlý alebo polkruhový výklenok v stene, zaklenutý

edikula

(lat. aedicula, od aedis - izbička, kaplnka) pôvodne symbol božieho príbytku


1) architektonicky riešen…

arkosolium (arcisolium)

(lat. arcus = oblúk, solium = trón, sarkofág)
väčší výklenok v stene katakomb určený na poheb významnej osoby. Vlastný hrob bo…