portál

1. (lat. porta – brána) architektonicky upravený, zvýraznený vstup alebo vjazd tvoriaci súčasť stavebného objektu. Ostenia a nadpražie môžu byť rôzne tvarované a profilované. Súčasťou…

edikula

(lat. aedicula, od aedis - izbička, kaplnka) pôvodne symbol božieho príbytku


1) architektonicky riešen…