Cezúra

Fotografie hesla v slovniku od Sasha
Cezúra

odborný výraz pre prestávku v murive, alebo v inom stavebnom materiáli, ktorá vznikla pristavaním alebo úporavou.

V literátúre: vo verši spôsobená nezhodou hraníc slova a stopy.

 

arch. (lat. caesura – medzera, prestávka) preluka v rade domov alebo v priečelí; prerušenie v rytmickom rade; vynechanie sledu architektonického motívu; málo frekventovaný výraz

Kategória: Architektúra, Nehnuteľné kultúrne pamiatky, Základné pojmy
Tag: cezúra

Vytvorené: 25. januára 2016 08:01

Upravené: 25. januára 2016 08:01

Autor: harp

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede