Seminár hradológov Dobrá Voda 2006

Milý priate?u, týmto si ?a dovo?ujeme pozva? na seminár hradológov, ktorý sa uskuto?ní v termíne 8.-10.12.2006 na Dobrej Vode (25 km od Trnavy). V ?om je náš seminár iný od ostatných seminárov?

Hlavne rodinnou atmosférou ?udí z ob?iankych združení, ktorí sa snažia dobrovo?níckou prácou zachráni? to, ?o by mal zachra?ova? štát. Ale dobre tak ?i tak, aspo? sa máme ?ím bavi?… A kedže nás nie je až tak ve?a, bolo by skvelé, keby si mohol prís? a prezentova? svoje úsilie formálno-neformálnou prezentáciou v power-pointe (bude k dispozícii dataprojektor). Koniec roka je ideálny ?as, kedy možno definitívne bilancova? a takto by sme sa mohli vzájomne obohati? o svoje skúsenosti pri záchranných prácach.


Seminár nadväzuje už na nieko?koro?nú tradíciu stretávok ?lenov združenia Zachrá?me hrady. Seminár tento rok podporilo aj Ministerstvo kutúry, takže ubytovanie bude v serióznom zariadení Školy v prírode Dobrá Voda. Ubytovanie je hradené kompletne pre prvých 30 ú?astníkov, ?iže predpokladám pre všetkých. Preplatíme taktiež cestovné lístky (vlak,autobus) a na stravu treba prispie? polovicu, ?iže 150,-Sk/osoba (piatok-ve?era; sobota-ra?ajky,obed,ve?era; nede?a-ra?ajky,obed). Dúfam že ti to nie je ve?a, zvláš? ak máš ubytovanie a dopravu preplatené…


Z každého združenia hradíme náklady 2 ?lenom, v prípade nenaplnenia po?tu (30 ú?astníkov) aj prípadným ?alším ?lenom združenia. Treba sa ohlási? na: Metod Martin Slezák,0918/613107, mmetod@centrum.skTešíme sa na teba. Rozhodne si skús nájs? ?as a ak by si nemohol, porozmýš?aj, ?i by aspo? niekto od vás mohol prís? a odprezentova? vašu prácu. Všetci sme amatéri, takže sa nestresuj. Hlavne prí?.
Dopravné spojenie: odporú?am vlakom alebo autobusom do Trnavy na hlavnú stanicu a odtia? autobusovým spojom o 16:45 alebo 18:50 alebo 21:00 na Dobrú Vodu. Cesta trvá cca 1 hod. Škola v prírode je v areáli školy 5 min pešo od autobusovej zastávky.


Program:


Piatok
18:00-21:00 Príchod ú?astníkov (ubytovanie sa)
21:00 Oficiálne zahájenie, predstavenie a zoznámenie sa združení
21:30 Ve?era
22:00 V prípade dohody prezentácia 1-2 združení


Sobota
7:30 Budí?ek
8:00 Ra?ajky
9:00 Prezentácia práce združení (1.blok)
12:30 Obed
13:30 Šlofík (krátky)
14:00 Výlet na hrad Dobrá Voda (v prípade dobrého po?asia)
17:00 Prezentácia práce združení (2.blok)
19:00 Ve?era
20:00 Diskusné fórum


Nede?a
8:00 Budí?ek
8:30 Ra?ajky
9:15 Výlet ku kláštoru Katarínka
12:30 Obed
13:30 oficiálne ukon?enie


Zdroj: www.obnova.sk

Diskusia:
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=10800

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1. Seminár hradológov Dobrá Voda 2006

    2140 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2006-12-11 16:08:28 Nie som organizovaný som len individualista-hradológ môžem sa uchádzať o účasť?

    2140 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2006-12-12 16:40:41 harp, Tiez som sa na to chcel opytat. Ale kdze poslali pozvanku iba zdruzeniam tak som neotravoval.

Comments are closed.