Pred 15 rokmi zanikla ČSFR – 3. časť – záver

Rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky – 3. časť – záver.
8. júna 1992 – V Brne sa začala séria rokovaní vedúcich predstaviteľov ODS a HZDS, víťazných
subjektov volieb. Medzi predstaviteľmi jednotlivých delegácií došlo k rôznym
dohovorom. Doteraz sa presne nevie, o čom diskutovali obaja lídri Václav Klaus a Vladimír
Mečiar. Niektorí predstavitelia HZDS predložili návrh štátoprávneho usporiadania
oboch republík na úrovni únie, respektíve konfederácie s medzinárodnou
subjektivitou.
11. júna 1992 – Uskutočnilo sa druhé rokovanie medzi predstaviteľmi HZDS a ODS v
Prahe.
14. júna 1992 – V Bratislave sa konal míting spojený s podpisovou akciou za
zachovanie spoločného štátu.
16. júna 1992 – Predstavitelia českých opozičných strán sa stretli v Brne, kde sa
zhodli na požiadavke, aby sa o existencii spoločného štátu rozhodlo prostredníctvom
referenda.
17. júna 1992 – Uskutočnilo sa tretie stretnutie medzi predstaviteľmi HZDS a ODS, na
ktorom viacerí zúčastnení dospeli k názoru, že federácia je na dlhší čas neudržateľná.
Z týchto dôvodov Václav Klaus odmietol funkciu premiéra, ktorý bol poverený zostavením
federálnej vlády. Došlo k dohode medzi Václavom Klausom a Vladimírom Mečiarom o
zostavení vlády ČSFR s dočasným mandátom.
19. – 20. júna 1992 – V Bratislave bolo štvrté rokovanie medzi predstaviteľmi HZDS
a ODS. Zhodli sa, že myšlienka federácie na českej strane sa nezhoduje s predstavou
konfederácie, respektíve nejakej formy únie na slovenskej strane. Výsledky rokovaní
akceptovali existenciu federatívneho spoločného štátu, ale nevylučovali možnosť
jeho zániku. Vedenie oboch strán sa zároveň zhodlo, že štátoprávne usporiadanie
vyriešia do 30. septembra 1992.
23. júna 1992 – Konala sa ustanovujúca schôdza nového slovenského parlamentu. Za
predsedu SNR bol zvolený Ivan Gašparovič.
24. júna 1992 – SNR schválila novú vládu SR na čele s Vladimírom Mečiarom. Oficiálne
to bola menšinová vláda, ale de facto ju podporovala SNS, ktorej jeden člen bol jej súčasťou.
Do určitej miery mala podporu aj od SDĽ.
25. júna 1992 – Za predsedu Federálneho zhromaždenia bol zvolený Michal Kováč
(HZDS).
2. júla 1992 – Václav Havel vymenoval novú vládu ČSFR na čele s Janom Stráskym
(ODS). Predsedom novoustanovenej českej vlády sa stal Václav Klaus.
3. júla 1992 – Poslanci FZ po dvoch kolách nezvolili prezidenta republiky.
17. júla 1992 – SNR prijala Deklaráciu o zvrchovanosti SR. Václav Havel odstúpil z
postu prezidenta ČSFR.
22. – 23. júla 1992 – V Bratislave sa v sídle vlády uskutočnilo piate kolo rokovaní
medzi ODS a HZDS. Výsledkom bola dohoda o legitímnom zániku federácie.
27. júla 1992 – V hlavnom meste Slovenska sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov
oboch národných parlamentov, ktoré rokovali o ďalšej existencii, respektíve
neexistencii ČSFR.
5. augusta 1992 – Vladimír Mečiar vyhlásil pred poslancami slovenského parlamentu,
že vypísanie referenda o ďalšej existencii spoločného štátu by bolo politicky
nezodpovedné.
7. augusta 1992 – Došlo k nezhodám medzi ODS a HZDS. Poslanci HZDS opustili rokovanie
FZ. Išlo o spor v súvislosti s obsadením funkcie riaditeľa Federálnej bezpečnostnej
a informačnej služby. Hlavným dôvodom však bola skutočnosť, že predstavitelia HZDS
sa snažili spomaliť rozpad ČSFR, prípadne mu zamedziť a nájsť inú formu štátoprávneho
usporiadania ako bol definitívny rozpad federácie.
26. augusta 1992 – Predstavitelia oboch dominujúcich strán HZDS a ODS sa nakoniec
dohodli na stretnutí v Brne na harmonograme rozdelenia ČSFR, ktoré sa definitívne malo
ukončiť 31. decembra 1992.
1. septembra 1992 – SNR prijala Ústavu SR. Niektoré články ústavy nadobudli platnosť
až po rozdelení federácie – od 1. januára 1993.
1. septembra 1992 – Pri autohavárii sa ťažko zranil poslanec FZ Alexander Dubček.
11. septembra 1992 – Poslanci sa zišli na mimoriadnom zasadnutí FZ. Predstavitelia
slovenských a českých opozičných strán sa dožadovali referenda o rozdelení ČSFR.
Federálny predseda vlády Ján Stráský tieto požiadavky odmietol, lebo podľa jeho názoru
bez ohľadu na výsledok referenda nebolo možné zabrániť rozdeleniu federácie.
28. septembra 1992 – Na zasadaní Rady obrany štátu nastali opätovné nezhody medzi
Vladimírom Mečiarom a Václavom Klausom. Slovenský premiér rokovanie opustil, lebo nesúhlasil
s návrhom zákona o delení majetku federácie. V tomto čase už prebiehali rozhovory s
vtedajším predsedom Federálneho zhromaždenia Michalom Kováčom a predstaviteľmi opozície
o možnej existencii Česko-Slovenskej únie ako formy nového štátoprávneho
usporiadania medzi oboma republikami.
29. septembra 1992 – FZ začalo rokovať o návrhu ústavného zákona o rozdelení
federácie.
1. októbra 1992 – Ústava SR s výnimkou niektorých článkov nadobudla platnosť.
1. októbra 1992 – Federálne zhromaždenie neschválilo vládny návrh zákona o spôsoboch
zániku ČSFR a schválilo uznesenie presadené poslancom za ČSSD Milošom Zemanom
navrhujúce ustanoviť komisiu pre prípravu ústavného zákona o transformácii česko-slovenskej
federácie na česko-slovenskú úniu. Návrh uznesenia podporili aj viacerí poslanci z
HZDS.
2. októbra 1992 – Na zasadnutí českej vlády jej predseda Václav Klaus vyhlásil, že
pre ODS je únia neprijateľná, o čom veľmi dobre vie aj HZDS.
6. októbra 1992 – Predstavitelia oboch dominantných strán HZDS a ODS sa stretli na
rokovaniach v Jihlave, kde Václav Klaus žiadal od HZDS podpísanie záväzku, že nebude
presadzovať úniu, ale bude súhlasiť s úplným rozdelením federácie. Zároveň sa
politické kluby ODA, ODS, KDS zhodli, že ak by HZDS nebolo schopné spolupracovať na
pokojnom rozdelení štátu, presadia zvolanie schôdze českého parlamentu, na ktorej ČNR
vyhlási úplnú samostatnosť Českej republiky. Nakoniec HZDS s podpisom záväzku súhlasilo.
8. októbra 1992 – FZ prijalo nový kompetenčný zákon, ktorý úplne uvoľnil
kompetencie pre jednotlivé republiky.
10. októbra 1992 – V Kolodějoch (ČR) sa začalo prvé rokovanie vlád ČR a SR o vzájomných
vzťahoch po rozdelení republiky.
25. – 26. októbra 1992 – V horskom stredisku Javorina pokračovalo druhé rokovanie
vlád ČR a SR o vzájomných vzťahoch po rozdelení republiky. Vlády prijali Memorandum
o colnej únii.
29. októbra 1992 – V Prahe bolo podpísaných 16 dohôd o budúcej spolupráci ČR a SR
vrátane dohody o colnej únii.
9. novembra 1992 – V Židlochoviciach na treťom rokovaní vlády ČR a SR schválili
Zmluvu o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci, šesť zmlúv z hospodárskej
oblasti a zmluvu o spôsobe usporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej
armády.
12. – 13. novembra 1992 – FZ schválilo ústavný zákon o delení majetku federácie a
jeho prevode na republiky.
17. novembra 1992 – ČNR a SNR prijali uznesenie k zákonu FZ o zániku ČSFR.
18. novembra 1992 – FZ neschválilo ústavný zákon o zániku ČSFR.
19. novembra 1992 – ČNR prijala uznesenie, ktorým ČNR spolu s vládou ČR prebrali plnú
zodpovednosť za kontinuitu štátnej moci na území ČR.
23. novembra 1992 – V Bratislave na rokovaniach predsedníctiev oboch republikových vlád
podpísali zmluvy schválené v Židlochoviciach.
25. novembra 1992 – FZ prijalo ústavný zákon o zániku ČSFR, ktorý nadobudol platnosť
o polnoci z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993. Dospelo sa k tomu po komplikovaných
rokovaniach. Znamenalo to rozdelenie ČSFR bez referenda.
16. decembra 1992 – ČNR schválila Ústavu Českej republiky.
17. decembra 1992 – Prejavmi najvyšších predstaviteľov federácie a štátnou hymnou
ČSFR sa skončila historicky posledná schôdza FZ. Poslanci na nej prijali záverečné
uznesenie o ústavnosti procesu zániku ČSFR a vzniku samostatnej SR a samostatnej ČR.
31. decembra 1992 – O 24. hodine zanikla Česká a Slovenská Federatívna Republika.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky

Na Slovensku je Deň Ústavy SR štátny sviatok. Prvého septembra 1992 na 5. schôdzi Slovenskej národnej rady (SNR) prijali Ústavu Slovenskej republiky, najvyšší zákon suverénneho nezávislého štátu. Tretieho septembra 1992 ju na Bratislavskom hrade podpísal predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír Mečiar.

Pred 15 rokmi zanikla ČSFR – 1. časť

Bratislava 29. decembra (TASR) – Slovenská republika si pripomína pätnáste výročie svojho vzniku, keď došlo k rozdeleniu Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR). Obnova.sk a TASR v tejto súvislosti vydáva chronológiu rozdelenia ČSFR, ktorá má tri časti. Prvá časť sa končí voľbami v roku 1990, druhá voľbami v roku 1992 a tretia zánikom federácie 31. decembra 1992.