Poslanci NR SR podporujú zriadenie Slovenského historického ústavu v Ríme

Poslanci podporujú zriadenie Slovenského historického ústavu v Ríme ako verejnoprávnej ustanovizne ukotvenej v zákone. Plénum posunulo do druhého čítania návrh na jeho zriadenie predložený skupinou poslancov Slovenskej národnej strany na čele s Jozefom Rydlom. Národniari chcú zákonom docieliť, aby mal ústav právnu subjektivitu, sídlo v Ríme, vyvíjal riadnu vedecko-výskumnú činnosť a prezentoval jej výsledky v publikáciách vo svetových jazykoch, predovšetkým v taliančine a aspoň občasnou organizáciou medzinárodných konferencií a prezentácií.

Peniaze na ústav by podľa predkladateľov mala poskytnúť vláda. „Prostriedky na zriadenie, prevádzku a činnosť Slovenského historického ústavu v Ríme môžu byť v rozpočte nájdené jednak tak, že vláda Slovenskej republiky bude zriadenie, prevádzku a činnosť Slovenského historického ústavu v Ríme považovať za jeden z prioritných štátnych záujmov, jednak tak, že prerozdelí prostriedky poskytované viacerým etablovaným inštitúciám, ustanovizniam či organizmom na mnohé neraz pochybné a nedôveryhodné projekty, kde sú neefektívne využívané a iba sa premrhávajú,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.


Do druhého čítania prešla aj novela vodného zákona, ktorej cieľom je spresniť, ktoré subjekty sú oprávnené požadovať náhradu majetkovej ujmy za preukázané obmedzenie užívania pozemkov. Touto úpravou je tiež možné zabrániť možnej duplicite uplatňovania si nárokov vlastníkmi pozemkov, resp. ich správcami alebo nájomcami.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vo Vatikáne zriadia Slovenský historický ústav v Ríme

Slovensko bude mať od budúceho roka vo Vatikáne svoju štátnu vedeckú ustanovizeň. V hlasovaní o tom rozhodli poslanci národnej rady, ktorí odobrili zriadenie Slovenského historického ústavu v Ríme, navrhnuté skupinou poslancov na čele s Jozefom Rydlom (SNS). Ústav sa bude zaoberať vedeckým výskumom, vydavateľskou činnosťou, bude odborne spolupracovať s vedeckými inštitúciami a zhromažďovať a spracovávať informácie.

O meštianstve v stredoveku a novoveku na Hrade

BRATISLAVA 10. októbra (SITA) – Meštianska kultúra v stredoveku a novoveku bude témou vedeckého seminára Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Historického múzea Slovenského národného múzea (SNM) v Hudobnej sále Bratislavského hradu v utorok od 09:00 do 13:00. Podujatie je súčasťou cyklu prednášok História na Hrade. Návštevníci sa dozvedia o vzniku miest a meštianstva ako osobitnej spoločenskej vrstvy, o kriminalite v mestách Pentapolitany v 16. storočí, o prešporských patricijoch a ich heraldických znakoch, o každodennosti malokarpatských miest v 17. storočí, či o žobrákoch v Bratislave v 18. storočí. Jednotlivé prednášky doplní obrazová príloha. Vstup na akciu je voľný.

Ústav pamäti národa nemá ani po ôsmych rokoch vlastnú budovu

Štát za osem rokov nezabezpečil pre Ústav pamäti národa (ÚPN) priestory, kde by mohol bez problémov vykonávať svoju činnosť. “Hlavným problémom je pretrvávajúce priestorové provizórium, v ktorom ÚPN naďalej pôsobí,” povedal na tlačovej besede 20. decembra 2010 predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan Petranský. Verí, že na budúci rok bude na ÚPN prevedená budova, ktorá umožní zlúčiť všetky zložky ústavu pod jednu strechu. Uľahčí to podľa neho nielen prácu zamestnancov ústavu, ale i komunikáciu a vybavovanie žiadostí podaných verejnosťou.

Zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Od 1. apríla vstúpi do platnosti zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 19. decembra 2001. Jednou z najdôležitejších zmien vyplývajúcich z toho zákona vo vzťahu k vlastníkom kultúrnych pamiatok, je zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako špecializovaného orgánu štátnej správy. Cieľom tohto kroku je odstránenie súčasného duplicitného rozhodovania vo veciach ochrany a obnovy pamiatok.. Pamiatkový úrad SR bude zriadený transformáciou terajšieho Pamiatkového ústavu a jeho regionálnych stredísk a pracovísk s tým, že zo zákona prejdú naň aj pracovnoprávne vzťahy zamestnancov okresných a krajských úradov, ktorí doteraz vykonávajú činnosti súvisiace so štátnou pamiatkovou starostlivosťou.

Matica slovenská by mala získať vybraný majetok štátu

8. februára 2005 (SITA) – Na Maticu slovenskú by mal prejsť od 1. júna vybraný majetok štátu. Takýto návrh zákona pripravil poslanec NR SR František Mikloško, dnes sa ním bude zaoberať Legislatívna rada vlády. Na Maticu by mala prejsť podľa návrhu historická II. budova Matice slovenskej na Mudroňovej ulici v Martine, kde sa nachádza prevažná časť správy Matice slovenskej. Matica by tiež mala získať tzv. Beňuškov dom v Martine, administratívnu budovu v Priekope a kaštieľ v Necpaloch.