Podpora environmentálne šetrných technológií vo výstavbe a užívaní budov

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov
Termín konání: 27. dubna – 26. června 2012
Školení proběhne ve třinácti lekcích. V týdnu vždy 1-2 lekce po 4 až 8 hodinách. Bližší podrobnosti viz http://www.biom.cz/cz/novinky/vzdelavaci-program

Místo konání: Praha, Výpočetní a informační centrum ČVUT (Zikova 4, metro A Dejvická)
Cílová skupina: Školení je určeno jak pro zaměstnance tak i sebezaměstnané osoby v oblasti energetické auditorství, technika prostředí staveb, technická zařízení a pozemní stavby – zejména se zaměřením na environmentálně šetrné budovy. Školené osoby musí vykonávat ekonomickou činnost z více než 50% na území
hlavního města Prahy.
Cena školení: Školení je financováno z Operačního programu Praha Adaptabilita a je pro účastníky zdarma.
Stručný popis vzdělávacího programu:

Pro účastníky školení jsou připraveny tři vzdělávací bloky. Hlavním blokem je zvyšování kvalifikace v oblasti environmentálně šetrných konstrukcí budov s časovou dotací 44 hodin, vedlejším blokem v rozsahu 6 hodin problematika obnovitelných zdrojů energie a doplňkovým blokem s časovou dotací 8 hodin oblast komunikace a vyjednávání. Vzdělávací bloky doplňuje e-learning v rozsahu 12ti hodin, dvě tříhodinové exkurze
a 2 hodiny individuálních konzultací. Účastníci, kteří absolvují alespoň 60 hodin, obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Přednášející:
Ing. Michal Čejka, Ing. Michal Kabrhel, Ph.D, Ing. Miloš Lain, Ph.D, Doc. Ing. Tomáš
Matuška, Ph.D, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D, Ing. Arch. Josef Smola, Ing. Vladimír Sochor,
Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D, Ing. Miroslav Urban
Odborný garant:
Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D
organizační kontakt: sekretariat@biom.cz, tel. 241 730 326, 604 856 036
Korespondenční adresa: CZ Biom, U čtyř domů 1201/3, 140 00 Praha 4

Hlavní témata přednášek
Legislativní požadavky: směrnice EPBD II, národní legislativa. Návrh nízkoenergetických a pasivních domů. Principy a nástroje energetického managementu. Legislativní požadavky na provoz budov, hygienické požadavky. EPC – principy a příklady. Systémy vytápění, příprava TV. Větrání a rekuperace. Chlazení a klimatizace. Tepelná čerpadla, principy navrhování. Teplo z OZE, solární tepelné soustavy. Nulové domy. Role OZE v české energetice. Legislativní a ekonomické prostředí pro využití OZE. Alternativní paliva a biopaliva.

Další informace
Školení bude zařazeno do programu Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Veškeré informace ke vzdělávacímu programu najdete na internetové adrese http://www.biom.cz/cz/novinky/vzdelavaci-program.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články