Počas festivalu aj škola drôtovania a vandrovačky drotárov

Obrázok k článku (drotaria.sk)

Najväčší festival drotárskeho remesla a umenia na Slovensku tentokrát otvára svoj XXI. ročník už 24. júna 2011 v areáli Budatínskeho hradu v Žiline. „Medzinárodné stretnutie drotárskych majstrov patrí k najreprezentatívnejším podujatiam v oblasti drotárstva v rámci celého Slovenska. Keďže drotárstvo presiahlo hranice našej krajiny a ovplyvnilo nielen domácich umelcov, ale aj tvorcov v zahraničí, očakávame účasť remeselníkov a výtvarníkov aktívne pracujúcich s drôtom zo Slovenska, Čiech a Moravy,“ povedala na úvod Katarína Hallonová, historička drotárstva Považského múzea v Žiline a organizátorka podujatia.

Vernisáž výstavy pod názvom Keď sa drotár narodil v piatok 24. júna o 18,00 hod. vo výstavných priestoroch Budatínskeho hradu bude zároveň slávnostným otvorením Festivalu drotárstva 2011. „Táto výstava  prezentuje najmä pozoruhodné drotárske obyčaje, ktoré boli typické pre región severozápadného Slovenska. Okrem drotárskeho zvykoslovia sa návštevníci výstavy dozvedia viacej aj o spôsoboch života, bývania a odievania drotárov v spomínaných lokalitách,“ uviedla Katarína Kendrová, etnologička drotárstva múzea a autorka výstavy.

Festival drotárstva  2011 sa v posledný júnový víkend  25. – 26. jún presunie z Budatína do Sobášneho paláca v Bytči. Tam sa už od rána drotári budú musieť popasovať s hlavnou témou festivalu  – Moje druhé ja. Drotári budú mať za úlohu počas dvoch dní vytvoriť výtvarný artefakt  ako naprílad plastiku, objekt, reliéf, obrázok a ďalšie, v ktorých zhmotnia svoju osobnosť, názory, životné krédo či  poslanie,“ dodala Katarína Hallonová.

Festival drotárstva nie je len o výmene skúseností drotárskych majstrov, ale aj o zaujímavých drotarworkshopoch  a ďalších sprievodných aktivitách pre širokú verejnosť. Celú sobotu a nedeľu bude návštevníkom Sobášneho paláca v Bytči ponúkaná Škola drôtovania, kde si pod odborným vedením pracovníkov múzea môže vyskúšať  základy drotárskej technológie.

Novinkou XXI. ročníka Fesivalu drotárstav bude prezentácia filmov s drotárskou tematikou,  ktoré dokumentujú autentické spomienky vtedy ešte žijúcich drotárov na časy ich vandrovačiek.

Organitátorom XXI. ročníka Festivalu drotárstva  v dňoch 24. až 26. jún 2011 v areáli Budatínskeho hradu a v Sobášnom paláci v Bytči  je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…