Sedliacka Dubová

Kostol sa nachádza na Orave nad obcou Sedliacka Dubová (Dubova Colonorum). Dnes tu môžeme vidieť dobre zachované zrúcaniny veže i celej lode kostola a okolo celého areálu murovanú ochrannú hradbu s dvoma vstupnými bránami. V južnej stene sa nachádzajú zvyšky múrov dvoch kaplniek a v poloblúkovitej línii severozápadnej hradby sú dobre zachované zvyšky kostnice. Na objekte kostola je zachovaných množstvo remeselných detailov najmä v omietkových vrstvách.

História a vývoj: 

Na vrchu Žiar nad obcou Sedliacka Dubová sa nachádzalo opevnené halštatské hradisko
Ohrádza, národná kultúrna pamiatka, z obdobia približne 4. storočia pred našim letopočtom.
Zánik tohto opevnenia sa datuje pravdepodobne na 3. až 2. storočie pred našim letopočtom.
Jeho vznik je možné datovať do rozmedzia 1334 - 1397. V roku 1610 sa na Orave
výrazne šíril protestantizmus a aktívne ho podporoval aj zemepán Juraj Thurzo. Vtedy
sa aj Sedliacka Dubová stala evanjelická. Podľa slov Z. Lányiho z roku 1642 „...sa v
Dubovej nachádza novopostavený chrám, veža z kameňa a samotný kostol z dreva“.
Presné dispozičné členenie objektu po tejto prestavbe nepoznáme, pretože ho prekryli
neskoršie prestavby. Môžme len konštatovať, že kostol mal v pôdoryse neskorogotický
charakter jednoloďovej sakrálnej stavby s polygonálne uzavretým presbytériom. Táto
dispozícia môže byť aj staršia, daná jeho gotickým predchodcom. Voči terajšiemu stavu loď
mala približne rovnaký pôdorys, ale bola trochu nižšia, čo svedčí aj odtlačok konštrukcie
strechy renesančného kostola na veži. Najzachovalejšia časť kostola, ktorú postavili počas
renesančnej prestavby, je veža. Nahradila funkciu staršej zvonice. Veža bola štvorpodlažná.
zakončená šindľovou stanovou strechou. Prízemie bolo zaklenuté valenou klenbou a
osvetlené okrúhlym oknom. Ostatné poschodia boli s trámovými stropmi, osvetlené
štrbinovými oknami. Na najvyššom poschodí, kde boli umiestnené zvony, sú združené okná,
vytesané z pieskovca. Celá veža bola maľovaná, doteraz je ešte viditeľná sgrafitová bosáž
na nárožiach. Vstup do veže bol situovaný na prvom poschodí z chóru lode. Po nejakom
čase bol kostol sv. Kozmu a Damiána prinavrátený katolíckej cirkvi V roku 1715 napríklad
žilo vo farnosti Sedliackej Dubovej, do ktorej patrili aj okolité dediny Dlhá, Chlebnice, Horná
Lehota, Krivá, 830 katolíkov, 456 evanjelikov a 1166 neutrálnych.
Murovaný kostol sa namiesto dreveného začal stavať v 1736. Kostol bol prestavovaný
a upravovaný v rôznych obdobiach. Stavebná fáza: gotická (1397), renesančná (1642) a
baroková, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1736 - 1754. Pri tejto poslednej prestavbe bol
okrem renesančnej veže zbúraný celý pôvodný kostol. Nanovo boli postavené loď, predsieň,
presbytérium a sakristia, ktoré rešpektovali pôvodnú dispozíciu kostola. Loď bola osvetlená
štyrmi oknami. Vzadu bol situovaný drevený chór. Spolu s presbytériom bol zaklenutý
lunetovou klenbou. V presbytériu osvetľovanom dvoma oknami bol situovaný barokový
oltár pochádzajúci pravdepodobne zo 60. rokov 18. storočia. Kostol mal zvonku na bielo
olemované okná, dvere a nárožia.
S postupným presídlením dediny Sedliacka Dubová z lokality zvanej Žiar nižšie do doliny
k rieke Orava začal kostol strácať svoj význam. V roku 1880-1886 bol vybudovaný v obci
nový neogotický chrám sv. Michala archanjela, národná kultúrna pamiatka. V starom kostole
barokový oltár demontovali a uskladnili. V tomto istom období strhli z pôvodného kostola
strechu, čím začal kostol chátrať a začal sa meniť na dnešný stav ruiny.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

V období do roku 1998 sa o pamiatku len priebežne staral Obecný úrad, nakoľko mu patria
okolité pozemky. V roku 1998 sa uskutočnil prvý ročník tábora Dubová Colonorum, na ktorom
sa zúčastnilo 64 mladých ľudí z celého Slovenska. Organizovalo ho Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže ako celoslovenský projekt Dubová Colonorum. Vybudovala sa
základňa pre práce na zrúcanine a taktiež ako základňa tábora, podarilo sa vyčistiť a upraviť
podlahu v lodi kostola. V rokoch 1999 a 2000, bolo dokončené čistenie celého areálu a prvé
konzervačné zásahy na dvoch vstupných bránach. V roku 2001 bolo vyčistené od náletových
drevín aj okolia kostola a bolo zistené, že areál kostolíka je dvakrát väčší než sa
predpokladalo. Boli nájdené zvyšky múrov, priekopa, dva kamenné kríže a ukazuje sa aj
priebeh zvyškov múrov pod terénom. Po statickom zabezpečení vstupných brán sa
konzervačné aktivity orientovali na kostnicu za kostolom. V roku 2002 a 2003 sa pokračovalo
v konzervácii kostnice, ktorej múry sa rekonštruovali do predpokladanej výšky. Bola
zhotovená informačná tabuľa pred vstupom do areálu kostola. V roku 2004 – 2005 prebehlo
zastrešenie kostnice krovom a šindľovou krytinou. Bola izolovaná dolná klenba veže, cez
ktorú už začínalo pretekať. Čistenie areálu od náletových drevín. V roku 2006 sa uzavrel
objekt kostnice dverami a oknom, slúži ako uzamykateľné zázemie pre práce na lokalite.
Ďalšie práce v tomto roku sa orientovali na konzerváciu druhej polovice dubovianskej brány.
V roku 2007 bolo realizované spevnenie klenby nad zadným oknom západného múru a
koruny múru až ku veži. Konzervácia špárovaním a nadmurovaním Dlžianskej a
Dubovnianskej brány - príprava na obnovu klenby. Čistenie areálu od náletových drevín. V
roku 2008 bola realizovaná konzervácia obvodových múrov na kostole, spevnenie klenby nad
predným oknom západného múru, hlavného oblúku v lodi kostola a domurovanie rozpadnutej
klenby východného múru presbytéria. Založené bolo občianske združenie Dubova
Colonorum.

Poloha: 
Kostol sa nachádza na Orave nad obcou Sedliacka Dubová.
Prístup: 
Peši z obce Sedliacka Dubová.
Informačné zdroje: 

Hrčka M., Kostol Sedliacka Dubová. IN: Spoznajme problémy zrúcanín 2008. Lietava, Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009. ISBN 978-80-970125-9-5. S dovolením vydavateľa a autorov: Miroslav Matejka, Michal Šimkovic, Aleš Hoferek, Michal Hrčka, Ľubomír Chobot.

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Sedliacka Dubová

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.