Kostol, Turčiansky Peter

   Rímskokatolícky kostol, ranogotický, postavený v rokoch 1309-1327 na mieste staršieho. Renesančne upravený v 17. storočí, zmo…