Kostol, Turčiansky Peter

   Rímskokatolícky kostol, ranogotický, postavený v rokoch 1309-1327 na mieste staršieho. Renesančne upravený v 17. storočí, zmodernizovaný v roku 1946/47. (1)

   Kostol je jednoloďová murovaná stavba so svätyňou s rovným záverom, s predstavanou vežou. Do kostola je hlavný vstup cez predsieň v západnej časti do lode. Svätyňa je zaklenutá krížovou rebrovou klenbou s hranolovitými vyžľabenými rebrami spájajúcimi sa do kruhového svorníka s 5-cípou hviezdou. Loď je zaklenutá dvoma poliami renesančnej krížovej klenby s vytiahnutými hrebienkami. (2)

   Krov nad loďou a svätyňou je tradičnej historickej krokvovej konštrukcie, prostý hambalkový s pätnými vzperami, bez pozdĺžneho viazania. Väzby majú rovnakú konštrukčnú schému. Krokvy sú čapované na konce väzných  trámov a vo vrchole sú spájané ostrihom. Spoj zaisťuje drevený kolík. Väzné trámy sú kampované na vonkajšie pomúrnice. Zachovaný krov, resp. niektoré časti nesú stopy po centrálnej (hrebeňovej) rámovej stojatej stolici, čo je typickým znakom pre nielen vidiecké stavby na našom území  v závere gotiky (koniec 14., resp. 15. a neskôr aj 16. a 17. stor.). Bol čiastočne preskladaný. Krov bol dendrochronologicky datovaný (červený smrek) 1474(d) a 1505(d). Najstarším datovaným prvkom je severná vnútorná pomúrnica – 1367(d) (jedľa), vonkajšia dnes funkčná pomúrnica je z červeného smreku, datovaná 1472/73(d).(2)

História a vývoj: 

   Prvá pís. zmienka o kostole v Turčianskom Petri je v chotárnej listine z r. 1323, kde je pravdepodobne spomínaný starší kostol sv. Petra, nachádzajúci sa medzi Turčianskym Petrom a Trebostovom v lokalite Na organoch. Ďalšia zmienka (zrejme o staršom kostole) je z r. 1332 v záznamoch decimátorov Monumenta Vaticana I pre turčiansko - oravský vicearchidiakonát podriadený nitrian. archidiakonátu Ostrihomskej arcidiecézy. Nový vlastník Trebostova a sv. Petra, kastelán Ľupčianskeho hradu Tomáš, dal okolo pol. 14. stor. postaviť nový kostol, rešpektujúc tendencie vtedajšieho stavebného okruhu prepozitúry Panny Márie rehole premonštrátov v Kláštore pod Znievom. V pol. 14. stor. mal kostol zrejme len zaklenutú svätyňu, nezaklenutú loď, sakristiu a trojpodlažnú vežu. V období 1620 - 30 je loď, sakristia a prízemie veže zaklenuté klenbami. V roku 1910 je strecha veže upravená na ihlanovú s nábehmi. V rokoch 1946 - 47 je kostol nevhodne modernizovaný. (2)

Informačné zdroje: 

1.  MILAN FABIAN A KOLEKTÍV. Turiec. Martin : Osveta n. p., 1977. ISBN 70-065-77. Kapitola Národohistorické a umelecké pamiatky Turca. (po slovensky)

2.  Suchý L., Krušinský P., Babjaková Z., Ďurian K.,: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca, Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta - Katedra pozemného staviteľstva,  2008,  ISBN 978-80-965547-9-7,

 

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kostol, Turčiansky Peter

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.