Čičva (Čičava) hrad

Hrad Čičva (taktiež sa používaj aj názov Čičava) je pomerne kompaktná zrúcanina a hmota muriva je zachovaná predovšetkým v rozsahu hradného jadra vrátane architektonických detailov, klenutých priestorov a v murive zachovaných častí výbavy hradu (omietky, komíny, strieľne, šachta prevétu...). Na severnej strane sa týči mohutné torzo britovej veže (v spodnej časti je narušený plášť muriva a vzniká veľká porucha zasahujúca do jadra muriva). Východne ku veži je napojená hradba jadra nadväzujúca na severnú baštu. Hradba i bašta stoja takmer v pôvodnej výške muriva, v hradbe sú torzálne otvory po oknách. Z obytných priestorov pod vežou sa zachovala časť klenutej miestnosti zapadne od veže. Z predpokladaného pôvodného paláca na juhozápade sa zachovalo jedno oddelenie valene zaklenutého suterénu. Obytný trakt v juhovýchodnej časti jadra má doposiaľ zachované úseky valene klenutých miestností prízemia a prvého poschodia. Západná hradba napojená na britovú vežu je narušená hlbokým výlomom, do veľkej miery spôsobeným rozpadom nadokenných oblúkov. Na južnom nároží táto hradba už takmer zanikla. Od juhu sa zachovalo mohutné torzo palácovej budovy, stojacej takmer v pôvodnej výške stavby s niekoľkými zachovanými okennými otvormi. Toto torzo tvorí od juhu dominantu ruiny. Východne položená renesančná bašta má vo výške dvoch horných poschodí rozsiahly výlom. Severné predsunuté opevnenie má murivo zachované predovšetkým z východnej strany. Takmer do pôvodnej výšky je zachovaná na skale stojaca bašta, ukončujúca toto predhradie. V murive predhradia sa zachovalo niekoľko kľúčových strieľní. Ohrozenosť zachovaných torz dokresľujú napríklad rozpadajúce sa špalety okien, po ich zániku bude nasledovať vypadnutie nadokenných oblúkov a neskoršie spravidla zánik muriva nad nimi.

História a vývoj: 

V rozmedzí rokov 1309 – 1316 bol na 225 m n. m. vysokom kopci postavený stredoveký hrad, ktorého základ tvoril bergfrit s výrazným britom otočeným na sever. Obvodová hradba v tvare nepravidelného obdĺžnika chránila obytný trakt, ktorého výraznejšia časť priliehala k juhovýchodnej obvodovej hradbe a menšia bola situovaná západne vedľa vstupnej brány. Stavbu hradu iniciovali pravdepodobne potomkovia magistra Reynolda, ktorý vlastnil túto zem od roku 1270. Hrad strážil priesmyk zvaný „Poľská brána“. Zrejme koncom 14. storočia dochádza k rozšíreniu obytných priestorov a to prístavbou klenutého traktu v severnej časti jadra. Severná bašta pochádza pravdepodobne z tohto obdobia. Nové predhradie vystavili severne od britovej veže. Iniciátori dostavby boli páni z Rozhanoviec. Na prelome 15. a 16. storočia dochádza ku stavbe veľkej delovej bašty na východnej strane pevnosti. V roku 1527 získali hrad Drugethovci, ale v tom istom roku ho museli i opravovať, pretože hrad dobylo a vypálilo vojsko Jána Zápoľského. Povstalecké útoky na hrad v rokoch 1684 a 1704 znamenali v podstate počiatok skazy pevnosti. V roku 1711 cisárske vojská Čičvu zničili.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

Do roku 2014 obec zabezpečovala údržbu areálu v zmysle odstraňovania náletových porastov a údržby - boli vybudované chodníky a schodíky sprístupňujúce predovšetkým jadro hradu.

 

Od októbra roku 2014 sa do obnovy hradu pustilo občianske združenie Pro futuro hradu Čičva. Viac na www.hradcicva.sk a Facebook: Hrad Čičva obnova kultúrnej pamiatky

 

 

Číslo UZPF: 
89
Index PÚSR: 
0
Obec: 
Sedliská
Iné názvy: 
Čičava, 1270 castrum Chichva, 1316 castrum Chychowa, Chychua
Poloha: 
Na kopci nad bývalou obcou Podčičva, dnes časť obce Sedliská.
Prístup: 
Z obce Sedliská po značenej turistickej trase.
Informačné zdroje: 

Hoferek A., Čičava. IN: Spoznajme problémy zrúcanín 2008. Lietava, Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009. ISBN 978-80-970125-9-5. S dovolením vydavateľa a autorov: Miroslav Matejka, Michal Šimkovic, Aleš Hoferek, Michal Hrčka, Ľubomír Chobot.

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Čičva (Čičava) hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.