Biely Kameň hrad

Hrad sa zachoval v stave pokročilej zrúcaniny prerastenej lesom, a tak bez archeologického výskumu nemožno získať bližšie informácie o jeho pôvodnej podobe a vývoji. Dnešný rozsah je výsledkom postupných prestavieb v období stredoveku. Jadrom opevneného komplexu je horný hrad približne obdĺžnikového pôdorysu vymedzený kamennou hradbou, zachovanou nad terénom iba na západnej strane. Severovýchodné nárožie hradby zosilňoval doteraz stojaci mohutný pilier. Ku hradbe sa z vnútornej strany priliehali obytné krídla vymedzujúce ústredné nádvorie, dnes v tvare rozsiahlej terénnej depresie. Z budov je dnes najlepšie čitateľné krátke západné krídlo s fragmentárne zachovanými zvyškami nadzemných murív s lôžkami gotickej tehlovej klenby. Zo stavieb na severnej strane nádvoria sa pod terajším terénom zachovala rozsiahla zaklenutá pivnica. Podľa popisu hradu z roku 1412 obsahovalo toto krídlo nad pivnicou palác a kaplnku. Podobná valene zaklenutá pivnica, dnes zasypaná kamennou deštrukciou, sa zachovala v južnom krídle. Východné krídlo sa zachovalo iba v terénnom reliéfe. Okrem obytných budov stáli podľa popisu v hornom hrade ešte dve veže. Ich polohu však dnes nevieme určiť. Vstupná brána do horného hradu sa zrejme nachádzala v mieste dnešného prístupu na severovýchodnej strane, kde ju z bočnej strany asi chránila bašta, z ktorej stojí murovaná pilierová podnož. Horný hrad obklopuje v nesúvislých úsekoch zachované opevnenie predhradia nepravidelného oválneho tvaru, vymedzené hradbou s vežovou vstupnou bránou na východnej strane. Hradba na severnej strane, zasypaná až po svoju terajšiu korunu sutinami predhradia, je do hĺbky zvetraná s lícom zachovaným len v malých plochách, naviac prerastená koreňmi náletovej zelene. Torzo múru s veľkým segmentovo zaklenutým okenným otvorom stojí na západnej strane. Súvislejšie zachovaný úsek, vymedzený vysokým torzom štítovej hradby na západe, pokračuje na južnej strane areálu ako kamenná hradba spevnená trojicou oporných pilierov. Hradobný múr obsahuje početné kaverny a je prerastený brečtanom. Fragmentárne sa opevnenie zachovalo na východnej strane, kde bola i vstupná brána, z ktorej stojí torzo južnej steny so vstupom
do parkanu. Prístupová cesta k bráne viedla po moste cez priekopu spočívajúcom na murovaných pilieroch. Na ploche predhradia pozdĺž opevnenia stáli hospodárske budovy, z ktorých sú dnes čitateľné len zvyšky v podobe zaklenutej pivnice juhozápadne od brány a fragmenty nízkych obvodových múrov miestami vystupujúcich nad terén. Hrad je z troch strán obklopený rozsiahlym systémom hlbokých trojitých priekop a dvoch valov, z ktorých vnútorný mal na korune murovanú hradbu, zachovanú len v úrovni terénu v krátkom úseku na západnej strane. Tento systém opevnenia mal vyvážiť pomerne nevýhodnú polohu hradu na okraji klesajúceho svahu a oddialiť pozície útočníkov od hradieb.

História a vývoj: 

Hrad Biely Kameň nad Svätým Jurom vo funkcii opevneného sídla nahradil staršie hradisko situované na opačnej strane údolia. Hradisko vzniklo v 9. storočí a svoju funkciu plnilo až do polovice 13. storočia. V roku 1209 získal územie Svätého Jura Šebeš zo šľachtického rodu Hunt-Poznanovcov, ktorý si za svoje sídlo zvolil práve toto ranostredoveké opevnenie nad Neštichom. Od polovice 13. storočia prestal byť rozľahlý areál hradiska vhodnou rezidenciou rodu, ktorý začal používať prídomok „zo Svätého Jura“, a tak na opačnej strane údolia postavil Abrahám, syn Šebeša nový kamenný hrad. Pre jeho stavbu vybrali okraj vyvýšeného úbočia (290 m n. m.) strmo klesajúceho do údolia, ktorým prechádzala cesta cez Malé Karpaty a ústiaca do Záhorskej nížiny pod ochranou Dračieho hrádku pri Borinke a hradu Pajštún. Novopostavený hrad sa prvýkrát spomína v roku 1271 v súvislosti s nájazdmi českého kráľa Přemysla Otakara II. do uhorského pohraničia. V majetku Svätojurských hrad zostal až do vymretia rodu v roku 1543. V držbe hradu a panstva sa potom vystriedali Gašpar Serédy, v rokoch 1552 – 1574 Eck zo Salmu a Neuburgu, v rokoch 1575 – 1580 bolo panstvo v zálohe Jána Krušiča. Ženbou s Katarínou Pálfiovou, vdovou po Krušičovi, získal Svätý Jur Štefan Ilešházy, ktorý v mestečku pod hradom postavil renesančný kaštieľ (1609). Zánik hradu sa predpokladá v roku 1663 v súvislosti s vyplienením mestečka Turkami, ale nie je vylúčené ani skoršie opustenie hradu už na sklonku stredoveku.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

Objekt bol prerastený náletovými drevinami, bez akejkoľvek údržby. Činnosť 2. zboru Dlhých mačiek z Trnavy v roku 2008: Úprava prístupového chodníka do areálu zrúcaniny a výstavba terénneho schodiska, likvidácia nelegálnych ohnísk v areáli zrúcaniny, odstraňovanie odpadkov po návštevníkoch, metodicky usmernená likvidácia kríkovitej náletovej zelene, ktorá znemožňovala pohyb návštevníkov po areáli hradu, výroba lokálnych skládok kameňa pri čistení chodníkov v priestore zrúcaniny, osadenie drevenej tabule informujúcej o histórii a význame hradu.

Číslo UZPF: 
430
Index PÚSR: 
1 - 8
Obec: 
Svätý Jur
Iné názvy: 
Hrad v Svätom Jure, Jurský hrad, Neštyšský hrad, Castrum de sancto Georgio
Poloha: 
Hrad sa nachádza na zalesnenom návrší povyše mestečka Svätý Jur na úpätí Malých Karpát.
Prístup: 
Zo Svätého Jura po žltej turistickej značke.
Vlastník: 
Informačné zdroje: 

Matejka M., Biely Kameň. IN: Spoznajme problémy zrúcanín 2008. Lietava, Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009. ISBN 978-80-970125-9-5. S dovolením vydavateľa a autorov: Miroslav Matejka, Michal Šimkovic, Aleš Hoferek, Michal Hrčka, Ľubomír Chobot.

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Fotografia v diskusiach - cilo
František Fahrmann
14 okt 2018 - 21:34
Fotografia v diskusiach - ingrid1103
Giganticky ruzenec
23 júl 2018 - 14:21
Poškriabaný stôl
18 jún 2018 - 15:42
Fotografia v diskusiach - harp
Ludovit Fulla - Cena diela
16 máj 2018 - 10:45
Fotografia v diskusiach - ducho77
Posudenie a rady ako dalej.
23 apr 2018 - 14:37
Fotografia v diskusiach - ingrid1103
SOFA
14 apr 2018 - 14:27
Fotografia v diskusiach - nicidk
Identifikácia značení
3 apr 2018 - 00:47
Zoznam pamiatok
25 mar 2018 - 14:34
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
nález
4 mar 2018 - 19:41
Cirkulacia teplej vody TUV
9 feb 2018 - 18:27
Fotografia v diskusiach - Ketkee
kniha
18 okt 2017 - 15:00
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
Čo to môže byť???
13 okt 2017 - 18:25
Fotografia v diskusiach - Omniameamecumporto
Zistiť meno autora
12 okt 2017 - 03:06
Fotografia v diskusiach - mariottt74
Určenie označenia
9 okt 2017 - 14:34
Fotografia v diskusiach - stano333
Letecky kordik identifikácia
29 sep 2017 - 21:37
Fotografia v diskusiach - cherry11
Odhad ceny - obraz
23 sep 2017 - 14:27
Fotografia v diskusiach - Miroslava Ch
tepaná lampa
16 sep 2017 - 23:01
Album s fotografiami
20 aug 2017 - 19:33
Fotografia v diskusiach - Zuzana Turcanova
Autor obrazu
16 júl 2017 - 11:47
Fotografia v diskusiach - Marektav
Neznami obraz !!
14 júl 2017 - 19:35
Sanácia brala 2017
12 jan 2018 - 09:51
Pomaly ale isto
21 nov 2014 - 14:55
Oprava 2013, zvonica Dargov
31 okt 2014 - 08:50
Sečianky
5 júl 2013 - 15:40
Chotěbuz
5 feb 2013 - 16:52
2008 Pilotna sanacia statiky
2 jan 2013 - 13:31
Krov
2 jan 2013 - 13:22
Ciduk Hadin
30 aug 2012 - 08:44
Struh podkuvacsky - foto
30 júl 2012 - 21:52
Mlyn
12 júl 2012 - 21:45
Levicka Synagoga 2012
10 júl 2012 - 20:22
Kostol 6/2012
14 jún 2012 - 19:11
Kaštieľ 6/2012
14 jún 2012 - 16:40
Palárikovo - vodárenská veža
27 máj 2012 - 13:37
Clanky o Levickej poste
24 máj 2012 - 07:32
Posta, Levice
24 máj 2012 - 07:22
Mlyn
28 apr 2012 - 18:49
Kaplnka 3/2012
27 apr 2012 - 18:46
See video
Injektáž zamaku
5 sep 2014 - 10:30, trvanie: 1:45
See video
Kamil Nováčik na tému Starý kláštor Pieštany
21 mar 2012 - 13:47, trvanie: 6:44
See video
Kalvária Banská Štiavnica, 2011 a 2009
25 feb 2012 - 19:40, trvanie:
6:09
5:12
See video
Ekocentrum Sosna - Exkurzia
24 jan 2012 - 17:49, trvanie: 23:01
See video
Kostol Veľký Klíž - fasádna omietka
8 jan 2012 - 23:54, trvanie: 0:00
See video
Kostol Veľký Klíž - z vnútra
8 jan 2012 - 23:53, trvanie: 0:22
See video
Vkladanie odkazu do textu - Editor na Obnova.sk
1 jan 2012 - 14:18, trvanie: 1:30
See video
Grécky oheň
17 dec 2011 - 14:51, trvanie: 2:01
See video
Dokumentárny film "Lietavský hrad"
7 dec 2011 - 09:23, trvanie: 16:53
See video
Holíč menhiry
11 nov 2011 - 13:13, trvanie: 0:40
See video
Katarínka - rekonštrukcia podlaží veže (2011)
30 nov 2011 - 10:17, trvanie:
1:44
5:32
See video
Obec VÍGĽAŠ.
12 okt 2011 - 11:15, trvanie: 1:59
See video
Stredom Slovenska so Škodou Felícía Cabriolet 1959
12 okt 2011 - 11:14, trvanie: 7:44
See video
Oravský hrad
5 okt 2011 - 15:27, trvanie: 4:51
See video
The Great Spiš castle
5 okt 2011 - 15:21, trvanie: 4:21
See video
Trstinový panel - šitie tkanie
5 júl 2012 - 19:07, trvanie: 1:58
See video
Zbúraný most na hrade v Nitre 2011
4 aug 2011 - 08:48, trvanie:
0:59
0:25
0:35

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Biely Kameň hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.