Otvoria výstavu o histórii Spiša

Ojedinelý výstavný projekt o histórii Spiša bude v sobotu 28. novembra 2009 o 16:00 sprístupnený v budove Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči. Ako agentúru SITA informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majda, unikátne exponáty, medzi ktoré patria napríklad originálne gotické tabule z hradnej Kaplnky sv. Alžbety, či zlatý poklad Spišskej Kapituly, doplní autorská prezentácia historických odkazov biblickej a kultúrnej tradície súčasného výtvarníka Matúša Lányiho. Výstavu, ktorá potrvá do 31. júla 2010, pripravilo SNM – Spišské múzeum v Levoči v spolupráci so Spišskou diecézou.

“Cirkev si tento rok pripomína 800. výročie Spišskej Kapituly a Spišského prepoštstva, ktoré bolo predchodcom Spišského biskupstva. Zakladajúca listina sa nezachovala. Existujú len zmienky o spišskom prepoštovi, čo nepriamo potvrdzuje jej existenciu. Takú zachovanú zmienku na Slovensku máme z roku 1209. Od toho roka sa odrazili slovenskí historici,“ povedal Majda. Na rok 1209 sa viažu písomnosti, podľa ktorých boli prepoštovi Adolfovi pridelené majetky na Spiši.


Nedávno maďarský kardinál Péter Erdö, ktorý je arcibiskupom diecézy Budapesť – Ostrihom, kam patrilo aj Spišské prepoštstvo, poukázal na skoršie datovanie vzniku Spišského prepoštstva. Uviedol, že v Ostrihome majú k dispozícii dokumenty, ktoré dokladujú, že už v roku 1198 bol pokus oddeliť časť desiatkov pre spišského prepošta, čo svedčí o skoršej existencii Spišského prepoštstva.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Spišiaci si pripomenú prvú písomnú zmienku

Pred 800 rokmi sa Spiš dostal prvýkrát do písaných dejín. Pri príležitosti prvej písomnej zmienky o Spiši sa na Spišskom hrade uskutoční v nedeľu 20. septembra 2009 slávnosť, ktorej súčasťou bude prezentácia novej knihy Dejiny Spiša I. Publikáciu spracoval kolektív autorov pod vedením Martina Homzu z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Kniha približuje geografické pomery, faunu, flóru a históriu Spiša od najstarších dôb až po neskorý stredovek. Dejiny Spiša od stredoveku až po súčasnosť by mali byť obsahom druhej časti, informovala Dáša Uharčeková-Pavúková zo Spišského múzea v Levoči.

Cez víkend bude na Spišskom Hrade nočný hororový program

LEVOČA 23. júna 2004 (SITA) – Nočný hororový program Dracula uvedie cez víkend sériu podujatí na Spišskom hrade, ktoré pripravilo Spišské múzeum v Levoči na spestrenie expozície počas letnej turistickej sezóny. Na najväčšom slovenskom hrade sa predstaví Skupina historických scén Locus. Program bude súčasťou nočnej prehliadky Spišského hradu v piatok a sobotu so začiatkom o 21:00. Hrad bude počas nočného vystúpenia skupiny Locus osvetlený len fakľami. Po vystúpení potom opäť zapnú nočné osvetlenie. Agentúru SITA informoval manažér kultúrnych aktivít Spišského múzea Ľuboš Petruška. Skupina Locus bude na hrade vystupovať aj počas dňa.