Oravský hrad symbolicky odomknú 27. apríla

ORAVSKÝ PODZÁMOK – Symbolické odomykanie Oravského hradu v Oravskom Podzámku sa v tomto roku uskuto?ní 28. apríla. Ako informovala agentúru SITA vedúca marketingu z Oravského múzeá Pavla Orságha Hviezdoslava (OM POH) v Oravskom Podzámku Eva Lofajová, od 5. do 6. mája pripravujú na hrade tradi?né Thurzovské slávnosti. Nebude v nich chýba? Turzov remeselnícky jarmok, návrat palatína do letoviska a nede?né popoludnie spojené s predvádzaním ?udových krojov a zvykov z Oravy. ?alšími atrakciami pre návštevníkov sa stane napríklad De? múzeí, no?né prehliadky hradu, Oravský divadelný Podzámok a v závere roka tradi?né Mikulášske dni.

Na Oravský hrad zavítalo minulý rok približne 180-tisíc návštevníkov, ?o je o približne desa?tisíc viac ako vlani, informovala riadite?ka OM POH Mária Jagnešáková. Z nich bolo asi 110-tisíc Slovákov, ?o je približne 61 percent z celkového po?tu. Okrem nich navštívili hrad aj turisti z ?alších 20 krajín. Najviac ich prišlo z Po?ska, až 37-tisíc a z ?eskej republiky 11-tisíc. Pod?a riadite?ky Jagnešákovej za vyššou návštevnos?ou je aj otvorenie zrekonštruovanej starobylej Kaplnky sv. Michala zo 17. storo?ia. Kaplnka, ktorú dal v areáli dolného hradu postavi? v rokoch 1610 a 1611 uhorský palatín, gróf Juraj Thurzo, bola od roku 1993 neprístupná. Verejnos? v bohatom po?te navštevovala aj ?alších približne 20 sprievodných podujatia. Medzi najnavštevovanejšie patrili no?né prehliadky a podujatia pre deti. Minuloro?nú letnú sezónu na hrade spestrili aj vystúpenia interpretov dobovej hudby.

Oravský hrad, ktorý sa tý?i nad obcou Oravský Podzámok a riekou Orava, pochádza z druhej tretiny 13. storo?ia. Medzi jeho najvýznamnejších majite?ov patrili magister Don?, krá? Matej Korvín a rodina Zápo?ských. Dnešnú podobu mu dala jeho rozsiahla prestavba v 16. a 17. storo?í. Je otvorený celoro?ne, okrem apríla, kedy v ?om od 1. do 27. prebehne údržba priestorov a konzervovanie podláh a nábytku. Hlavná turistická sezóna trvá do konca októbra. Hrad spravuje OM POH v Oravskom Podzámku, jeho zria?ovate?om je Žilinský samosprávny kraj.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Oravský hrad v piatok navštívi Drakula

26. augusta 2004 (SITA) – Atraktívny zážitok ponúkne v piatok predposledná zo série Nočných prehliadok Oravského hradu. Ponesie sa v tajomnej atmosfére grófa Drakulu. Návštevníci vstúpia do miestností, v ktorých už vyčíňal, aj do tých, kam sa zatiaľ nedostal. Nočnú náladu plnú napätia, ale tiež zábavy spestria aj tri šermiarske skupiny – Arven a Ancile z Nitry a Rád sv. Galhada z Bratislavy, ktorých vystúpenia sa ponesú v Drakulovskom duchu. Súčasťou prehliadky je premietanie filmu Upír Nosferatu nemeckého expresionistického režiséra Friedricha Wilhelma Murnaua, ktorý bol na Oravskom hrade natočený v roku 1922.

ORAVSKÉ MÚZEUM – Júl 2003

Júl:
otvorené denne od 8.30 do 17.30 hod.
Sobota – nedeľa

5.- 6. 7. 2003
Oravský divadelný Podzámok XII. ročník
Festival ochotníckych divadelných súborov,
víťazov krajských a celoslovenských súťaží

Oravský hrad

Oravský hrad patrí medzi najvýznamnejšie a najvyhľadávanejšie turistické atrakcie na Slovensku. Prvé historické údaje o Oravskom hrade sú z roku 1267. Oravský hrad aj s celým územím Oravy bol striedavo majetkom kráľa a bohatých zemepánov.