Oravský hrad symbolicky odomknú 27. apríla

ORAVSKÝ PODZÁMOK – Symbolické odomykanie Oravského hradu v Oravskom Podzámku sa v tomto roku uskuto?ní 28. apríla. Ako informovala agentúru SITA vedúca marketingu z Oravského múzeá Pavla Orságha Hviezdoslava (OM POH) v Oravskom Podzámku Eva Lofajová, od 5. do 6. mája pripravujú na hrade tradi?né Thurzovské slávnosti. Nebude v nich chýba? Turzov remeselnícky jarmok, návrat palatína do letoviska a nede?né popoludnie spojené s predvádzaním ?udových krojov a zvykov z Oravy. ?alšími atrakciami pre návštevníkov sa stane napríklad De? múzeí, no?né prehliadky hradu, Oravský divadelný Podzámok a v závere roka tradi?né Mikulášske dni.

Na Oravský hrad zavítalo minulý rok približne 180-tisíc návštevníkov, ?o je o približne desa?tisíc viac ako vlani, informovala riadite?ka OM POH Mária Jagnešáková. Z nich bolo asi 110-tisíc Slovákov, ?o je približne 61 percent z celkového po?tu. Okrem nich navštívili hrad aj turisti z ?alších 20 krajín. Najviac ich prišlo z Po?ska, až 37-tisíc a z ?eskej republiky 11-tisíc. Pod?a riadite?ky Jagnešákovej za vyššou návštevnos?ou je aj otvorenie zrekonštruovanej starobylej Kaplnky sv. Michala zo 17. storo?ia. Kaplnka, ktorú dal v areáli dolného hradu postavi? v rokoch 1610 a 1611 uhorský palatín, gróf Juraj Thurzo, bola od roku 1993 neprístupná. Verejnos? v bohatom po?te navštevovala aj ?alších približne 20 sprievodných podujatia. Medzi najnavštevovanejšie patrili no?né prehliadky a podujatia pre deti. Minuloro?nú letnú sezónu na hrade spestrili aj vystúpenia interpretov dobovej hudby.

Oravský hrad, ktorý sa tý?i nad obcou Oravský Podzámok a riekou Orava, pochádza z druhej tretiny 13. storo?ia. Medzi jeho najvýznamnejších majite?ov patrili magister Don?, krá? Matej Korvín a rodina Zápo?ských. Dnešnú podobu mu dala jeho rozsiahla prestavba v 16. a 17. storo?í. Je otvorený celoro?ne, okrem apríla, kedy v ?om od 1. do 27. prebehne údržba priestorov a konzervovanie podláh a nábytku. Hlavná turistická sezóna trvá do konca októbra. Hrad spravuje OM POH v Oravskom Podzámku, jeho zria?ovate?om je Žilinský samosprávny kraj.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nábytkárske firmy

Internetové odkazy na firmy zaoberajúce sa Nábytkom a Interierovým Designom.
V pripade zaujmu prenajat si lukrativny priestor na reklamu na Obnova.sk nas prosim kontaktujte na reklama@obnova.sk, alebo na 0907-344-743 Michal Hrčka (autor Obnova.sk).

Pokazený chrup krajiny

ANDREJ BÁN

Zvláštna estetika kamenných ruín hradov pripomína chrup, o ktorý sa majiteľ príliš nestará. Kde-tu trčí nejaký pahýľ. Hrozí rozpad, deštrukcia. Pestrý kolorit dotvárajú Orava či Krásna Hôrka ako celkom zdravé a zachované „zuby“.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…