Obnova historických fasád – kurz vo Svätom Jure 10.10. – 14.10.2016

Titulny obrazok blogu uzivatela: AINova

Začiatkom októbra 2016 organizuje Academia Istropolitana Nova školenie zacielené na omietky a dekoratívne prvky historických fasád. Niekoľkodňové sústredenie pozostáva z prednášok a tréningu praktickej obnovy, ktorý sa bude konať na vybranom objekte vo Svätom Jure.

 

Počas školenia
— sa oboznámite s tradičnými technikami a materiálmi používanými pri obnove fasád historických objektov,
— vyskúšate si prácu s omietkami a nátermi na báze vápna ako aj nanášanie omietky rôznymi spôsobmi,
— a spoznáte základné spôsoby sanácie vlhkosťou poškodenej omietky na objekte.
Súčasne bude na objekte prebiehať obnova dekoratívnych prvkov fasády.

 

Školenie je vhodné pre:
– stavebných remeselníkov v regióne
– majiteľov stavieb tradičnej architektúry
– odbornú verejnosť
– záujemcov z radov širokej verejnosti v Bratislavskom kraji

Termín: 10. 10. 2016 – 14. 10. 2016
Miesto: AINova, Svätý Jur, Prostredná 64
Admin. poplatok za kurz: 10,- EUR
Vedenie kurzu a lektori: Pavel Fabián, Danka Kukurová
Garant projektu: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.

 

V prípade záujmu o účasť na školení pošlite email alebo
prihlášku s vašimi údajmi na bhcd@ainova.sk, alebo
kontaktujte pracovníkov oddelenia Ochrana a rozvoj
kultúrneho dedičstva na AINove:
Ing. arch. Michal Škrovina
Helena Bakaljarová
Email: bhcd@ainova.sk
Tel: 02/4497 0452-53
www.ainova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články