Nedeľa bude v skanzene Pribylina patriť ovčiarstvu

Obrázok k článku

Súťaž kvality výrobkov zo stopercentného ovčieho mlieka, ukážky výroby syra a spracovania ovčieho mäsa, súťaž vo varení halušiek a ďalšie lákadlá čakajú na návštevníkov Ovčiarskej nedele v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Podujatie je pokračovaním cyklu Bačova cesta.

 

Celodenný program počas tretej májovej nedele odštartuje slávnostný sprievod dedinou. Jeho súčasťou bude prvýkrát oceňovanie jubilujúcich osobností, ktoré udržiavajú ovčiarsku kultúru a tradície na Liptove. Radom zlatej ovečky budú tento rok ocenení bačovia Florián Šavrtka a Ján Hromada z Liptovských Revúc, bača František Bátory z Liptovskej Porúbky a zverolekár Štefan Valášek z Ludrovej.

 

Pre návštevníkov sú popri hlavnom programe pripravené sprievodné podujatia. Milovníkov ľudových remesiel poteší výstava píšťaliek a fujariek z dielne Vladimíra Grieša z Vlachov. Počas Ovčiarskej nedele sa skanzenom budú niesť aj pastierske spevy a hudba. Na hlavnom pódiu sa vystriedajú folklórna spevácka skupina Ostrô z Bieleho Potoka, Priatelia fujary z rôznych regiónov Slovenska a Združenie autentického folklóru Pohronci.

 

Na svoje si prídu aj priaznivci pastierskych psov, a to nielen počas Ovčiarskej nedele. Už v sobotu môžu návštevníci Múzea liptovskej dediny v Pribyline obdivovať slovenských čuvačov na ich medzinárodnej výstave. Súčasťou nedeľného programu potom bude klubová výstava slovenských čuvačov organizovaná v rámci 48. ročníka Memoriálu profesora Antonína Hrúzu.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.