Na obnovenej lesnej železnici vypravia motorák

Po takmer štyridsiatich rokoch bude v Oravskej Lesnej po obnovenej lesnej železnici opäť premávať vláčik. Namiesto dreva však bude voziť turistov. Oravské múzeum totiž dokončilo obnovu zvyškov oravskej časti niekdajšej Kysucko-oravskej lesnej úvraťovej železnice a v sobotu 31. mája 2008 ju sprístupní verejnosti.Úzkorozchodná lesná železnička by mala pozdvihnúť turistický ruch v Oravskej Lesnej a jej okolí. Riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková očakáva, že časom sa tento historický technický skvost stane po Oravskom hrade druhou najnavštevovanejšou atrakciou múzea. Na projekt revitalizácie lesnej úzkorozchodnej železnice Orava – Kysuce spájajúcej oravský a severopovažský región získali z eurofondov 22 mil. Sk, z vlastných prostriedkov pridalo Oravské múzeum šesť miliónov a jej zriaďovateľ – Žilinský samosprávny kraj – prispel sumou 10 mil. Sk.

Program otvorenia lesnej železnice a expozície sa začne o 10:00 v miestnej časti Oravskej Lesnej – Tanečník. Jeho súčasťou bude jazda motorovou lokomotívou na 3,5 km dlhej trati medzi stanicami Tanečník a Sedlo Beskyd, ukážky nakladania dreva, rozprávanie o živote drevorubačov, odborný seminár Prítomnosť a minulosť úzkorozchodných železníc, sv. omša, ochutnávky lesníckej a goralskej kuchyne, remeselnícky jarmok a kultúrny program Keď odfúkne lokomotíva.

Oravskú lesnú železnicu dal postaviť Oravský komposesorát v roku 1918. Viedla z Oravskej Lesnej cez Zákamenné do Lokce a umožnila vyvážať drevo z lesných správ Oravského komposesorátu s centrom v Mútnom a Zákamennom. V roku 1926 prepojil Oravskú lesnú železnicu s obdobnou traťou na Kysuciach, keďže tá mala priame spojenie s veľkou, strategicky dôležitou Košicko-bohumínskou železnicou. Prepojovací úsek mal 8 km, vysoké prevýšenie na vrchu Beskyd prekonávali vlakové súpravy unikátnym tzv. úvraťovým systémom, ktorý nemal obdoby v celej Európe. V čase svojho rozmachu mala Kysucko-oravská lesná úvraťová železnica dĺžku približne 110 kilometrov. V 60-tych rokoch 20. storočia začala dopravu dreva po železnici vytláčať lacnejšia nákladná automobilová doprava. A tak bola v januári 1969 prevádzka na železnici zrušená, stavbu začali ľudia rozoberať.

Keby neboli kompetentné úrady vyhlásili v roku 1972 úsek trate Chmúra – Beskyd – Tanečník za národnú kultúrnu pamiatku, neostala by po Kysucko-oravskej lesnej železnici, zvážajúcej drevo z oravských a kysuckých dolín, ani stopa. Z niekdajších 110 kilometrov sa zachovalo osem, na oravskej strane úsek Sedlo Beskyd – stanica Tanečník.

O záchranu chátrajúcej pamiatky sa spočiatku starali predovšetkým dobrovoľníci v rámci akcie Strom života. V roku 1986 prevzalo správu zachovaného úseku Oravské múzeum a od roku 2003 začalo systematické práce na obnove lesnej železnice.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.