Medzinárodná vedecká konferencia o MRŠ – Obnova.sk bola pri tom

Obrázok k článku

Pri príležitosti 90. výročia smrti Milana Rastislava Štefánika sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR v dňoch 4. a 5. mája 2009 konala medzinárodná vedecká konferencia M.R.ŠTEFÁNIK V ZRKADLE PRAMEŇOV A NAJNOVŠÍCH POZNATKOV HISTORIOGRAFIE.

Konferenciu, ktorá sa konala pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica, pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí SR v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Slovenským národným archívom a Vojenským historickým ústavom. Po prvý raz na Slovensku boli na konferenciu o Štefánikovi pozvaní historici a súčasne aj diplomati krajín, v ktorých sa uskutočnili Štefánikove diplomatické misie. Zámerom bolo podčiarknuť Štefánikov medzinárodný význam v kontexte jeho prínosu pri vzniku Česko-slovenskej republiky a jeho pôsobenia vo francúzskej armáde a zároveň podnietiť ďalší výskum najmä v zahraničných archívoch.

Program konferencie bol skutočne bohatý a vedecký. Odzneli príspevky slovenských i zahraničných historikov a diplomatov. Bol odprezentovaný aj príspevok Alberta Benzoniho, synovca markízy Giuliany, Štefánikovej snúbenice, ktorý sa z vážnych rodinných dôvodov konferencie nezúčastnil, s názvom "S markízou Benzionovou po stopách Štefánika na Slovensku v roku 1968". Okrem vedeckých štúdií týkajúcich sa konkrétnej etapy života a činnosti MRŠ odzneli aj príspevky, vykresľujúce Štefánika ako človeka s pozitívami i negatívami a tiež objasnenie mýtu okolo jeho osoby v jednotlivých politicko-spoločenských zmenách 20.storočia. "Netreba hrdinu idealizovať, ale pristupovať k fenoménu s láskou k pravde", myšlienka Milana Zemku z Historického ústavu SAV. Tiež podotkol, že z vedeckej konferencie budú vydané zborníky, ktoré poputujú do ústavov – k vedeckej obci a nedostanú sa k ľuďom.
Sympatizanti portálu OBNOVA.SK vedia, že portál pojednávajúci o kultúrnom dedičstve hmotnom i nehmotnom je MOSTom medzi vedeckou obcou a verejnosťou.
Moje prianie… už len aby verejnosť i vedecká obec viacej chcela premostenia…

Po skončení prvého dňa konferencie sa premietal francúzsky dokument so slovenskými titulkami o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi s autentickými zábermi.
O 18-tej hodine nasledoval krst slovenského prekladu publikácie "Gen. Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany" s účasťou vedúceho autorského tímu plk. Fréderica Gueltona z Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany (na druhej fotke v prvom rade druhý zľava) a spoluautorom historikom Michalom Kšiňanom (foto krstu, prvý zprava). Orginál knižnej publikácie vyšiel v roku 2008 v Paríži. Krst prebiehal za účasti predstaviteľov súčasnej vlády, na fotke zľava: Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Dušan Lajčák, minister zahraničných vecí SR, Jaroslav Baška, minister obrany SR. Kniha bola pokrstená vodkou značky Štefánik.

A ako to už na krstoch býva, nebolo tomu inak ani teraz… príjemný deň zavŕšila slávnostná recepcia usporiadaná ministrom zahraničných vecí SR a ministrom obrany SR.

A čo dodať na záver?
Slová z úst organizátorov konferencie zneli… sme v slobodom štáte a je na nás s akým záujmom a aký obraz si spravíme o vlastných dejinách…
Je známe, že Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sa dostáva viac úcty a vážnoti vo svete… v krajinách, kde diplomaticky, či vedecky pôsobil… i medzi Slovákmi v zahraničí, ako doma v rodnej krajine.

Konferencia vznikla na podnet Jána Gábora, riaditeľa Odboru štátov Západnej a Južnej Európy na MZV SR, ktorý na záver konferencie okrem poďakovania organizátorom, prednášajúcim, diskutujúcim a všetkým prítomným podotkol… citujem:
„V diplomatických službách som pôsobil v 22 krajinách… malých i veľkých… bohatých i chudobných… no nikde som sa nestretol s takou neúctou k vlastným dejinám a k ich dejateľom ako na Slovensku.“
 
Nakoľko sa stotožňujem so slovami pána Gábora, záverom si dovolím vám predostrieť svoj názor:

O zásluhách všestranného Štefánika sa v rôznych obdobiach Česko – Slovenska táto osobnosť poníma(la) ako legenda, resp. antilegenda. Pritom to bol len človek s pozitívnymi i negatívnymi vlastnosťami, tak ako každý z nás. Stretával sa s nepochopením u najbližších a zlou finančnou situáciou na začiatku svojej cesty, keď jeho ciele a vízie boli v nedohľadne, jeho plány boli blízkymi považované za detinské a nezmyselné… bol mu vyčítaný vlažný prístup k finančným problémom rodiny a vlastenectva. Na druhej strane sa často spomína, že bol "dieťatom šťasteny"… nemyslim… podľa toho, čo som sa o ňom bližšie na konferencii dozvedela, bol to len človek s tou pravou vierou, ktorá mu dávala silu i odhodlanie ísť za hlasom svojho srdca… a energiu vykonávať každú činnosť s plným nasadením napriek vážnym zdravotným problémom. Pre túto realizáciu jeho motta "veriť -milovať – pracovať " sa mu otvárala cesta šťastia.
A potom sa o ňom mohol takto vyjadriť i taliansky premiér Orlando: "Bol som predsedom vlády veľkého štátu s 36 miliónmi slobodných občanov a predo mnou stál vyhnanec bez domova, bez vlasti. Ale v tej chvíli som cítil, ako sa môj duch skláňa v úcte pred týmto mužom takej morálnej veľkosti, že predstavovala najmocnejšiu silu na svete: silu idey."

Štefánik by mal byť legendou a hlavne vzorom pre každého Slováka, protože chudobný, zadĺžený, bez patričnej morálnej podpory, no s vierou v srdci dokázal vo svete pre svet i svojich krajanov to, čo dokázal.
Jeho odkaz nám Slovákom nie je to, čo dokázal, ale AKO to dokázal.

Autor: Viera Kozárová – uskalienka

Zdroj foto: MZV SR, www.spsh.sk

Zdroj: www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články