Maj 2003 Oravské múzeum

ORAVSKÉ MÚZEUM P. O. HVIEZDOSLAVA v DOLNOM KUBÍNE
Hviezdoslavovo nám. č. 1692/7, 02601 Dolný Kubín
Kontakt: Tel: +421 43 / 586 47 80, 586 62 39 – aj fax

Nedeľa
18. 5. 2003
Deň múzeí
Stvárnenie historickej povesti o Oravskom hrade
Vystúpenie skupiny historického šermu
Posedenie pri ľudovej hudbe na terase Oravského hradu

Sobota – nedeľa
31. 5. – 1. 6.2003
Rozprávkovo strašidelný hrad IX. ročník
Akcia pre deti pri príležitosti MDD
Deti sa ocitnú v čarovnej atmosfére rozprávkového sveta.
Na kráľovskej diskotéke, môžu ochutnať kráľovské dobroty

a zatancovať si s rozprávkovými bytosťami

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Marginální role muzea v současné české společnosti

Spojení „muzeum a změna“ v názvu konference AMG připravené v roce 2003 otevírá různé možnosti, vždy však vybízí k porovnání stavu v průběhu času. Srovnáme-li česká muzea současnosti a koncem 80. let minulého století, snad nejviditelnější pozitivní změnou je pokračující vnitřní strukturování muzejního světa.