Konferencia Rod Justh z Necpál v 15. – 20. storočí

Pozvánka

Občianske združenie COMITATUS, Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a Slovenské národné múzeum v Martine vás pozývajú na vedeckú konferenciu, konanú pod záštitou primátora mesta Martin a poslanca NR SR
Mgr. art. Andreja Hrnčiara, venovanú turčianskemu šľachtickému rodu: Rod Justh z Necpál v 15. – 20. storočí. Konferencia sa uskutoční v dňoch 3. a 4. júna 2013 v Martine a v Mošovciach.

Program:

Pondelok 3. júna 2013.
Hotel Turiec v Martine

09:00-15:00
Otvorenie.
Úvodné príhovory:
– primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar,
– duchovný príhovor Mgr. Jozef Havrila, senior Turčianskeho seniorátu ECAV a evanjelický farár v Necpaloch
Vystúpenie Martinského evanjelického zborového spevokolu s prednesom Žalmu 23 v bibličtine.

Úvodná prednáška
Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD. (Martin): Justhovci ako patróni evanjelickej cirkvi (fragmenty k téme)

1. blok: Postavenie a majetky Justhovcov

PhDr. Pavol MALINIAK, PhD. (Univerzita Mateja Bela):
Vígľašský kapitán Jošt z Kuszova a jeho aktivity v polovici 15. storočia

Doc. PhDr. Miloš MAREK, PhD. (Trnavská univerzita):
Necpalskovci a Justhovci. Prevzatie turčianskych majetkov

Mgr. Maroš MAČUHA, PhD. (COMITATUS, o.z., Bratislava/Turiec):
Postavenie a majetky Justhovcov v 16. – 18. storočí

13:00 Obedňajšia prestávka

2. blok: Stavebná činnosť a mecenát

Mgr. Kristína ZVEDELOVÁ (Kláštor pod Znievom)
Nové poznatky z výskumu kaštieľov v Necpaloch

PhDr. Radoslav RAGAČ, PhD. (Slovenský národný archív v Bratislave):
Kutúrny mecenát Justhovcov

Mgr. Klára KOMOROVÁ, PhD. (Žilinská univerzita)
Literárny mecenát Justhovcov v 17. storočí

Mgr. Eva AUGUSTÍNOVÁ, PhD. (Žilinská univerzita)
Literárny mecenát Justhovcov v 18. – 19. storočí

Súčasťou konferencie bude aj krátkodobá výstava rodinných vecí posledných Justhovcov zo súkromnej zbierky Ladislava Rosivala.

15:00 Exkurzia po pamiatkach rodu Justh v Necpaloch a okolí. Po skončení presun do kaštieľa v Mošovciach na slávnostný raut o 19:00.

Utorok 4. júna 2013.
kaštieľ v Mošovciach

10:00

3. blok: Justhovci ako patróni evanjelickej cirkvi

PhDr. Miloš DUDÁŠ:
Zaniknutý artikulárny kostol v Necpaloch

Mgr. Petra MATOVIČOVÁ:
Prínos Justhovcov pri stavbe a existencii artikulárneho kostola v Necpaloch

Július JARKOVSKÝ (Košťany):
Necpalský artikulárny kostol vo svetle archívnych prameňov

Mgr. Richard LACKO, PhD. (Martin)
Kanonické vizitácie necpalskej farnosti

4. blok: Justhovci vo verejnom a súkromnom pôsobení

Doc. PhDr. Frederik FEDERMAYER, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského)
Vývoj erbu Justhovcov a sfragistické pamiatky

Mgr. Ľuboš KAČÍREK, PhD.
Justhovci a slovenská národnostná otázka v Uhorsku

13:00 Obedňajšia prestávka

Mgr. Jozef TIHÁNYI
Portrét Juraja Justha v zbierkach SNM-Múzea Červený Kameň a problém s portrétmi neznámych šľachticov

Mgr. Ivana FIALOVÁ
Archív rodu Justh v Slovenskom národnom archíve

Mgr. Ladislav ROSIVAL
Poslední Justhovci. Genealogické vzťahy a životné osudy posledných členov rodu.

Róbert ŠKULA a Albín LATKO
Necpaly a Justhovci. Postrehy zo života obce (oral history).

Príspevky vyjdú tlačou v kolektívnej monografii

Kontakt na organizátorov:
Mgr. Maroš Mačuha, PhD., predseda o.z. Comitatus
macuha@comitatus.sk, tel. 0907 368 024,
www.comitatus.sk, facebook: comitatus

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články