Knižka o značení jednotných nábojov

Titulny obrazok blogu uzivatela: Sasha

Jiří Suchánjek
Značky a kódy výrobců nábojů. Kladno 2009, 208 s. + 1 CD

I keď sa na prvý pohľad zdá, že problematika je príliš špecializovaná, každý kto sa, čo i len okrajovo, zaoberá zberateľstvom streliva vie, že identifikácia značenia nábojníc je alfa a omega pri určení výrobcu a datovaní. Dovolím si dokonca tvrdiť, že dobrých publikácií zaoberajúcich sa touto tematikou nikdy nebude dosť. Aj keď sa to nezdá, moderný jednotný náboj slávil pred dvoma rokmi okrúhle 160. výročie svojho vzniku a s históriou jeho vývoja sú spojené mená stoviek konštruktérov a tisícok výrobcov.

Napriek všetkému ma kniha nenadchla.

Okrem formálnych nedostatkov, ktoré vznikajú v znamení dnešnej doby, kedy si väčšina autorov myslí, že vydať knihu je menej náročné ako opraviť upchatý odpad, možno mať ku knihe viacero vecných výhrad. V prvom rade už samotný názov je nepresný, pretože autor sa nezaoberá značkami výrobcov nábojov, ale značkami výrobcov jednotných nábojov. Ďalším vážnym nedostatkom je skutočnosť, že autor sa jednotnými nábojmi nezaoberá podrobnejšie. Rovnako, ako ďalší českí autori, nerozdeľuje jednotné náboje do základných skupín a v prehľade ich radí za sebou bez akéhokoľvek kritéria (Hirtenberg s. 80). Samotná explikácia značení je nedostatočná a záujemcovi poskytne iba časť informácií, ktoré značenie jednotného náboja nesie. Explikácia značenia by mala umožniť identifikáciu

1. výrobcu,

2. miesta výroby,

3. dobu vzniku,

4. ďalšie relevantné údaje, napr. u britského streliva model.

Pokiaľ je cieľom práce iba identifikácia výrobcov, netreba obrázky. Stačí abecedne radený zoznam a autor ušetrí prácu aj financie. V publikácii chýbajú všetky značenia výrobcov pozostávajúce z grafických prvkov (obrázkov) a tiež, zámerne (!, s. 6), chýbajú kódové označenia výrobcov, aj československých. Grafická zložka knihy, vrátane CD-ROM je prie­merná.

Vážnym nedostatkom je aj to, že autor oddelil nositeľa značenia – jednotný náboj, od samotného značenia a neuvádza, na akom type náboja sa značenie nachádza. Čudne potom pôsobia dodatky na konci publikácie, ktoré poväčšinou s jej obsahom nesúvisia vôbec alebo iba okrajovo.

Žiadnu podobnú publikáciu nemožno považovať za dokonalú a úplnú, ale niektoré chyby sa nevzťahujú iba na neznámych alebo nespracovaných výrobcov, napr.

H    Societé anonime Explosif de Havre, správne „EH“ (s. 81),

K     Karlskrona Naval Arsenal, v skutočnosti Karlsborg Arsenal, Karlsborg, Sweden  (s. 96).

Nezvykle v publikácii pôsobia prázdne kolieska, ktoré si má čitateľ doplniť „tužkou“. Autor sa sťažuje na to, že v grafických programoch nenašiel symboly vyskytujúce sa v značení jednotných nábojov a akosi mu ušla existencia softvéru holandskej firmy Knap Visuals, ktorý je špeciálne určený na zhromažďovanie údajov a katalogizáciu jednotných nábojov a všetkými potrebnými znakmi disponuje.

Vzhľadom na nejestvujúcu slovenskú a českú odbornú literatúru, ktorú by mohol zberateľ alebo múzejník pri identifikácii tejto rozsiahlej skupiny munície použiť, ide o záslužný počin, žiaľ, iba na prvý pohľad.

© tpd 2011 for obnova.sk only
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1. Prázdne krúžky? Takže je

    Prázdne krúžky? :) Takže je to učebnica a pracovný zošit pre začiatočníkov (!) v tematike zároveň. Je určite škoda, že nebol využitý potenciál problematiky, ale pre niekoho, kto sa k tomu dostáva 1x je zoznam základom, aby vôbec vedel, o čom má hľadať podrobnejšie informácie. A časom hádam vydá autor niečo aj pre pokročilých.

Comments are closed.