Historická budova múzea je zrekonštruovaná

Obrázok k článku

V Levoči slávnostne sprístupnili historickú budovu múzea na Mäsiarskej ulici, ktorá patrí Slovenskému národnému múzeu (SNM). Ako informovala riaditeľka SNM – Spišského múzea Mária Novotná, budova slúžila ako depozitár zbierok, no bola už v havarijnom stave. Projekt jej rekonštrukcie za 1 862 593,06 eur spolufinancovala Európska únia 85 percentami z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zvyšných pätnásť percent získalo múzeum zo štátneho rozpočtu.

 

„Budova na Mäsiarskej 18 v Levoči bola prvou budovou, ktorú múzeum získalo ako svoju vlastnú v roku 1937. Zhruba od začiatku 18. storočia slúžila ako mestské stajne. Začiatkom 20. storočia sa hovorilo o možnom zbúraní budovy a výstavbe nových budov,“ priblížila Novotná. V medzivojnovom období tak bola polovica budovy zbúraná a na jej mieste bol postavený dôstojnícky dom, ktorý stojí dodnes. „Najcennejšiu časť, teda prednú, renovovalo mesto. Objekt fungoval až do 70. rokov 20. storočia, nachádzala sa v ňom expozícia starých zbierok. Potom múzeum uzavrelo tento objekt a používalo ho ako depozitár,“ doplnila riaditeľka múzea.

 

Výsledkom rekonštrukcie múzea je rozšírenie služieb poskytovaných pamäťovou a fondovou inštitúciou pre špecializované skupiny, zníženie nákladov na prevádzku inštitúcie a zvýšenie kvality úložných priestorov pre depozitárne zbierky ako aj vytvorenie nových špecifických pracovísk. Na prízemí bude pre verejnosť prístupná knižnica, v ktorej bude môcť študovať odbornú literatúru. „V podkroví, ktoré bolo zateplené, vznikli pracovné priestory a budeme mať v nich aj reštaurátorsky ateliér,“ dodala Novotná.

 

Objekt v súčasnosti ešte nie je vybavený zariadením. „Pred rekonštrukciou sme v budove nemali vykurovanie, v celom objekte nebol zavedený vodovod a elektrické vedenie bolo pomerne zastarané,“ opísala Novotná. Priestory podľa jej slov nevyhovovali ani uloženým zbierkam. „Rekonštrukciou sa zachránila národná kultúrna pamiatka v historickom jadre mesta, ktoré je zapísané na zozname svetového kultúrne dedičstva UNESCO. Vznikli pracovné a špecializované priestory, ktoré vyhovujú muzeálnej práci 21. storočia,“ uviedla.


Vzhľadom na historický význam budovy bola jej rekonštrukcia vedená pod dozorom metodikov, pamiatkarov a archeológa. Práce priniesli aj zaujímavé objavy. „V zamurovanom okne sa našla parapetná doska, podľa ktorej sme zistili, že kamenný objekt stál už v roku 1317. Našli sme tam aj trámový gotický strop, datovaný do druhej polovice 14. storočia,“ povedala Novotná, podľa ktorej práve proces rekonštrukcie ukázal, že budova múzea patrí medzi veľmi cenné pamiatky v historickom jadre mesta Levoča.

 

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…