Mesto Humenné má nové kultúrne pamiatky

Obrázok k článku od zora.

Mesto Humenné má nové národné kultúrne pamiatky. Do zoznamu zapísali známe levy pred humenským zámkom, obe fontány v zámockom parku, studňu na nádvorí zámku, sochy alegórií a erbové balustrády.

 

Ako agentúru SITA informovala Michaela Dochánová z Mestského úradu v Humennom, Pamiatkový úrad SR pri zápise nových pamiatok vychádzal zo skutočnosti, že predmetné objekty sú súčasťou areálu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ a park v Humennom. „Pamiatkový úrad na základe skúmania podkladu jednoznačne preukázal ich pamiatkovú hodnotu, ktorou je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany,“ uviedla Dochánová.

 

Štvorkrídlový kaštieľ s nárožnými vežami a nádvorím so studňou je vzhľadom na svoj stavebný vývoj, od svojho vzniku v 17. storočí až po prvú polovicu 20. storočia, nositeľom významnej historickej hodnoty, Areál kaštieľa disponuje aj významnými pamiatkovými hodnotami. Studňa z obdobia renesancie sa nachádza na uzatvorenom nádvorí kaštieľa. Pri jeho obnove v rokoch 1964 – 1972 prešlo nádvorie so studňou rekonštrukciou. Balustrády lemujú prístupovú cestu vedúcu k hlavnému vstupnému portálu južnej fasády kaštieľa. Sú dokumentom architektonickej prestavby kaštieľa v poslednej tretine 19. storočia a zároveň sú významné aj z hľadiska zachovania erbu rodiny Andrássy a erbu spriatelenej rodiny Wenckenheimovcov zo Stakčína. Štyri sochy levov a levíc patria k ojedinelým príkladom zachovaných zvieracích exteriérových sôch. Ich sochárske spracovanie i remeselné zvládnutie sú dokladom, akým spôsobom boli dotvárané areály panských sídiel v druhej polovici 19. stor. Štyri sochy alegórií s dieťaťom a levom sa zachovali v pôvodnej forme. Dokumentujú tak sochársku tvorbu na našom území.

 

Kaštieľ v Humennom dali postaviť Drughetovci v 17. stor. na mieste stredovekého vodného hradu. Na začiatku 19. storočia sa majiteľmi kaštieľa stali Andrássyovci, ktorí ho dali prestavať do pseudoštýlu francúzskych barokových kaštieľov s francúzskym parkom a smerom na východ s anglickým parkom a rybníkom. Vstup do parku a kaštieľa dali vyzdobiť plastikami leva a levice. Na podstavcov pred kaštieľom ich dopĺňajú erby, vľavo rodu Andrássy a vpravo štylizovaný mestský. Tieto prvky boli odliate vo Veľkom Bereznom na Ukrajine.

 

Celkovo je aktuálne v Humennom 15 národných kultúrnych pamiatok. Patria k nim aj židovský a vojenský cintorín, pomník na Námestí slobody a vojenskom cintoríne, kláštor Františkánov, kostoly Všetkých svätých a Panny Márie Sedembolestnej, hrob A.G. Jemeljanova, 13 kaplniek krížovej cesty na kalvárii a aleja a v minulom roku k nim počas Pamätných dní v rámci 700. výročia mesta pribudol aj Valaškovský most.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.