Arménsko slávilo 1700. výročie pokresťančenia

KP / TK KBS 20010046, január 2001
Arménsky apoštolský katolikos patriarcha Karekin II. otvoril v nedeľu 31. decembra 2000 oslavy na pamiatku pokresťančenia krajiny pred 1.700 rokmi. Z 3,3 milióna obyvateľov Arménska patrí prevažná väčšina do arménskej apoštolskej církvi. Arménska apoštolská cirkev patrí ku skupine starovýchodných cirkví, ktoré sa po Chalcedonskom koncile oddelili od všeobecnej Cirkvi.
V katedrále v Ečmiadzine zažali sviecu, ktorá má horieť počas celého roka tohto jubilea. Od tejto sviece sa majú zapáliť ďalšie sviece a toto svetlo sa prinesie všetkým arménskym spoločenstvám na celom svete. Vrcholom jubilejného roku má byť na september plánovaná návšteva pápeža Jána Pavla II. v Arménsku.

Z 3,3 milióna obyvateľov Arménska patrí prevažná väčšina do arménskej apoštolskej cirkvi, ale existujú tu aj malé katolícke gréckokatolícke a evanjelické spoločenstvá. Na celom svete sa počet arménskych veriacich odhaduje na 7 miliónov. Arménska apoštolská cirkev je prítomná predovšetkým na Blízkom Východe, vo Francúzsku, v USA a v Južnej Amerike.

Arménska apoštolská cirkev patrí ku skupine starovýchodných cirkví, ktoré sa po Chalcedonskom koncile oddelili od všeobecnej Cirkvi. V ostatných troch desaťročiach došlo k intenzívnemu teologickému dialógu na objasnenie mnohých sporných otázok medzi starovýchodnými cirkvami na jednej strane a pravoslávnymi cirkvami na druhej strane.

Hlavou arménskej apoštolskej cirkvi je katolikos patriarcha so sídlom v Ečmiadzine. Mimoriadne postavenie má tiež dnes v Libanone sídliaci katolikos starého cilícinskeho kráľovského mesta Sis ako aj arménski patriarchovia Jeruzalema a Carihradu.

História arménskej apoštolskej cirkvi je dodnes poznačená prvou katastrofou vyvražďovania národa v 20. storočí. V prvej svetovej vojne „mladá turecká vláda Výboru pre jednotu a pokrok“, spojená s Berlínom a Viedňou, prikázala byrokraticky zorganizovanú ničivú kampaň proti arménskemu národu.

Zdroj: http://www.ecav.sk/info/spravodajstvo/2001/tlac-2001-01-08-a.htm

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zaujímavosti zo zákulisia Vatikánu a pápežov

„V čom drží súčastný pápež primát?“
Ján Pavol II. je prvým pápežom, ktorý číta bez okuliarov /používa kontaktné šošovky/. Je prvým pápežom, ktorý nosí náramkové hodinky, lyžuje a zdoláva hory. Na konkláve /voľba pápeža/ prišiel s pár drobnými- 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Je prvým pápežom, ktorý nosí oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II drží i primát v počte nalietaných kilometrov.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…