Pražský súd: Katedrála sv. Víta patrí Cirkvi

Gotická Katedrála sv. Víta ako hlavný český chrám a symbol českej štátnosti, kde sú uložené aj korunovačné klenoty, nepatrí štátu, ale katolíckej cirkvi.

Chram Sv. Vita Praha


Gotická katedrála svätého Víta na pražskom hrade nepatrí štátu, ale katolíckej cirkvi. Rozhodol o tom dnes mestský súd v Prahe. V odvolacom konaní sa stotožnil s verdiktom obvodného súdu pre Prahu I z októbra minulého roka. Katolíkom, konkrétne metropolitnej kapitule u svätého Víta patrí katedrála spolu s pozemkom a kolegiálnej kapitule všetkých svätých na hrade pražskom patria priľahlé nehnuteľnosti. Katedrála svätého Víta je hlavným českým chrámom a symbolom českej štátnosti, kde sú uložené aj korunovačné klenoty.


Súdne spory o vlastníctvo katedrály a priľahlé nehnuteľnosti medzi štátom a českými katolíkmi trvali celých 14 rokov. Katolícka cirkev argumentovala na súdoch tým, že katedrála svätého Víta a ďalšie priľahlé nehnuteľnosti na hrade jej patrili až do roku 1954, kedy si katedrálu privlastnil štát vládnym nariadením. Podľa právnych zástupcov cirkvi to však nebolo riadne vyvlastnenie. Preto by nemalo platiť a mal by sa obnoviť pôvodný stav. Protistrana oponovala nielen tým, že ubehlo už päť desaťročí, ale najmä tým, že stavbu nefinancovala cirkev, ale obyvatelia krajiny.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Výročie posvätenia katedrály sv. Emeráma

Veriaci v Nitrianskom biskupstve si v piatok 20. novembra pripomenuli sviatok Výročia posvätenia svojho katedrálneho chrámu. Zasvätený je svätému mučeníkovi Emerámovi a jeho história je spojená s prvým kresťanským chrámom v stredovýchodnej Európe, ktorý dal v roku 829 postaviť v Nitre knieža Pribina. Nitrianska katedrála je sídlom biskupstva, ktoré preukázateľne jestvovalo už v roku 880, teda ešte za života svätého Metoda. Katedrála – bazilika na Hrade v Nitre je zložená z troch kostolov.

Nitrianska katedrála

Za?iatok kres?anstva na Slovensku môžeme vystopova? k mestu Nitra ku kostolíku, ktorý bol postavený knieža?om Pribinom a pomenovaný po sv. Emeramovi biskupovi z Regensburgu, odkia? pochádza aj sú?asný pápež.

V Katedrále sv. Emeráma objavili najstaršie pastofórium v Uhorsku

Najstaršie pastofórium v celom bývalom Uhorsku sa podarilo objaviť pri reštaurovaní Katedrály svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Schránka na prechovávanie Sviatosti oltárnej sa nachádzala v hornej lodi chrámu pod ozdobou, preto ju predtým nebolo vidieť. Pochádza z roku 1497 a s najväčšou pravdepodobnosťou ju zhotovili majstri z Florencie. Na území bývalého Uhorska sa nachádzajú len štyri renesančné pastofóriá, nitrianske je z nich najstaršie.