Alchymistické diela v Čaplovičovej knižnici

Obrázok k článku (kysuce.sk)

Oravské a Kysucké múzeum spoločne vydali knihu Alchýmia v Čaplovičovej knižnici. Vyše dvestostránková publikácia o dejinách alchýmie na Slovensku prináša náhľad do takmer štyroch stoviek alchymistických diel uložených v historickej Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne. Štyridsiati doboví autori, ktorých diela mapuje, boli viac či menej presvedčení o reálnosti premeny neušľachtilých kovov na drahocenné kovy či o existencii elixíru nesmrteľnosti a pripravili tak cestu modernej chémii a farmácii.

„Knižničný fond súkromného zberateľa a vzdelanca Vavrinca Čaploviča patrí na Slovensku medzi unikáty spomedzi zachovaných historických knižníc z viacerých dôvodov. Jedným z hlavných je zastúpenie dobovej literatúry významných európskych autorov v širokej škále spoločenských a prírodovedných odborov, čím potvrdzuje svoj európsky charakter a význam presahujúci oravský región,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Autorom knihy je zatiaľ jediný historik alchýmie na Slovensku Miloš Jesenský. Alchýmia v Čaplovičovej knižnici nadväzuje na predchádzajúcu Jesenského knihu História alchýmie na Slovensku.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Tri dni bude možné stopovať uhorského palatína Juraja Turzu

Oravské, Kysucké a Považské múzeum pripravili spolu so slovenským historikom Pavlom Dvořákom trojdňový dobový kultúrny program Po stopách Juraja Turzu. Významnú historickú osobnosť bude možné spoznať nielen ako uhorského palatína a radcu Rudolfa II, ale aj kráľovského pohárnika, kapitána preddunajského vojska, a najmä vzdelanca, diplomata a multilingvistu.

O alchýmii reštaurátorského umenia

Jena Opoldusová
Nápad usporiadať výstavu o reštaurovaní knihy Objavenie Ameriky sa zrodil v roku 1996, keď akademický maliar Boris Kvasnica objavil v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne vzácny cestopis, ktorý vydal rytec a tlačiar Theodor de Bry v rokoch 1590-1595 vo Frankfurte nad Mohanom. Výsledok aj priebeh reštaurátorovej práce ponúkla návštevníkom nekaždodenná expozícia v Galérii mesta Bratislavy…

Najobľúbenejším podujatím Turzovské slávnosti

Pamiatky či atrakcie Oravského múzea navštívilo za ostatných päť rokov viac ako milión ľudí. Pravidelne najvyhľadávanejším je Oravský hrad, ktorého bránami prešlo vlani 173 tisíc návštevníkov. Najobľúbenejším podujatím na hrade sú už tradične Turzovské slávnosti, Rozprávkový svet a nočné prehliadky, expozičnou novinkou hradu je etnografická výstava Oravské zemianstvo. Oravskú lesnú železnicu, ktorá premáva ešte iba dve sezóny, minulý rok vyskúšalo 16 tisíc turistov. Vďaka svojpomocne pripravenému pluhu spustili od decembra aj skúšobnú zimnú prevádzku. “V tomto roku je našou ambíciou inovovať a kreatívne zhodnocovať všetky podujatia Oravského múzea a pokračovať v nastolených trendoch”, povedala riaditeľka múzea Mária Jagnešáková. V prípade schválenia projektu chce múzeum za pomoci eurofondov renovovať Thurzové podkrovie Oravského hradu, celkové náklady odhadujú na zhruba 622 tisíc eur.