Akustické podmienky v historických priestoroch na Slovensku

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

V priebehu posledných štyroch rokov som sa intenzívne venoval výskumu akustických vlastností vo vybraných hisotrických objektoch. Išlo väčšinou o románske kostoly, no pritrafili sa aj dva koncertné priestory. Rozhodol som sa preto vydať prvú zo série monografií, ktorá zahŕňa všetky doposiaľ merané priestory. Väčšina z nich je uverejnená ako články v mojom blogu, no knižné spracovanie je hlavne po grafickej stránke precíznejšie a prehľadnejšie. Ak by mal niekto seriózny záujem o túto publikáciu, ešte mi pár výtlačkov zostalo. Môžete ma kontaktovať na pbrezina@ukf.sk alebo ju nájdete aj v elektronickej podobe na http://www.researchgate.net/profile/Pavol_Brezina

 

V publikovaní výstupov budem v budúcnosti na Obnove pokračovať, aj keď nemám celkom odozvu, či to niekto aj číta a či je to prospešné :) Dúfam, že ano.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede

  1. Zaujímavá téma, vďaka za materiál…
    Vytvorili ste i databázu ukéžiek, resp. impulzov napr. pre konvolučné reverby ? Bolo by zaujímavé si poexperimentovať s niečim takým…

Comments are closed.