Adventný veniec symbolizuje duchovnú prípravu na slávenie Vianoc

Obrázok k článku

V mnohých kresťanských kostoloch i v domácnostiach veriacich budú v nedeľu 28. novembra zapaľovať prvú zo štyroch sviec na adventnom venci, ktorý je symbolom začínajúcej sa duchovnej prípravy na slávenie Vianoc. Veniec oddávna predstavuje víťazstvo a kráľovskú dôstojnosť. Aj Biblia o ňom hovorí ako o prejave úcty, radosti, víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a zároveň prichádza ako víťaz, kráľ či osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je “Svetlo sveta”. Tradícia adventného venca sa rozšírila v 19. storočí z Nemecka. Známy je príbeh o adventnom venci, ktorý vyrobil nemecký evanjelický pastor Johann Heinrich Wichern. Narodil sa v roku 1808 v Hamburgu. Vyštudoval teológiu, stal sa vychovávateľom a pôsobil aj ako učiteľ v hamburskej nemeckej škole. Wichern túžil starať sa o chudobných ľudí a tak sa rozhodol zriadiť útulok pre biedne a opustené deti. Nazval ho Drsný dom a chlapci a dievčatá tam nielen bývali, ale sa aj učili remeslám. Na základe ich neustálych otázok, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, Wichern vyrobil drevený veniec s 24 sviečkami – 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni, a štyrmi hrubšími symbolizujúcimi štyri adventné nedele. Dnes sa s adventným vencom možno stretnúť aj v mimonáboženskej oblasti. Často aj sekulárnemu človeku pripomína, že je tu zvláštne obdobie upozorňujúce na príchod Krista. Bratislava 26. novembra (TASR)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Začal sa advent

V sobotu podvečer sa začal advent, kresťania na adventných vencoch v kostoloch pri večerných omšiach zapálili prvé sviečky. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod.

Vianoce a ich okruh slávenia

V myslení raného kresťanstva bol celý rok výsostne korunovaný slávením centrálneho tajomstva kresťanského života – Kristovho zmŕtvychvstania. Sprítomnenie tohoto tajomstva slávili a slávia kresťania každú nedeľu. Do 4. storočia v Cirkvi nevystupovali do popredia ostatné sviatky, bola iba čiastočne zdôraznená pamiatka prvých kresťanských mučeníkov – martýrov, a to zvlášť v druhej polovici 2. storočia.