Židovská synagóga v Lučenci

Andrea Paučová |||

Lučenec je mesto, ktoré leží na juhu Slovenska. Panorámu, popri iných zaujímavostiach, dopĺňa aj mohutná kupola židovskej synagógy. Staviteľom bol Leopold (Lipót) Baumhorn – budapešiansky staviteľ (na území Rakúsko-Uhorska postavil, resp. stavebne upravil 22 synagóg, na území Slovenska napríklad v Nitre a Liptovskom Mikuláši).
Synagóga bola postavená ako centrála na základoch staršej, menšej synagógy v rokoch 1924 – 1925. Dispozičný tvar objektu je štvorec, ktorý na západnej strane predlžuje mohutný portikus a nárožné veže a na východnej strane päťboká apsida a vstavné nárožné schodiská. Hlavné vstupné priečelie je riešené plastickým stredným rizalitom so závetrím, bohato zdobenými portálmi. Na bočných stranách sú stredové plastické rizality s jedným párom vstupných otvorov. Zastrešená je centrálnou kupolou na pendantívoch s priemerom 9 m. Synagóga presahuje dve podlažia. Interiér je horizontálne členený ochodzou, okolo modlitebne zo strán južnej, severnej a západnej, sprístupnený dvoma trojramennými, na západnej strane a na východnej strane dvoma jednoramennými schodiskami. Štyri železobetónové stĺpy nesú emporu, rozdeľujú priestor na trojlodie, nad centrálnym priestorom sa dvíha dominantná kupola a osem menších kupôl. Centrálna kupola je rabicová, zavesená na železobetónovom ráme a osem menších je zavesených oceľovými ťahadlami na drevených stropných trámoch. Hlavná nosná kostra stropnej konštrukcie je zo železobetónu a na nej sú voľne položené stropné trámy zo smrekového dreva. Výška kupoly v interiéri je 19,50 m a zaklenuje priestor 22 x 22 m, ktorý je osvetlený laternou a oknami, poskladanými do orientálnych trojlistových obrazcov s rovným ostením. Výplň okien tvorí mriežka z valcovaných oceľových profilov v ktorej je farebné sklo, zachované už len torzovito. Výplň portálov tvoria dvojkrídlové drevené dvere s vyrezávanými lištami a kovovými ornamentami.
Štuková výzdoba je inšpirovaná byzantsko-orientálnymi prvkami. Ostenia okenných otvorov, portály, stĺpy, piliere a klenbové konštrukcie sú bohato profilované a zdobené ornamentami s rastlinným a geometrickým dekorom.
Synagóga bola postavená na betónových základoch v hĺbke 70 cm a ako stavebný materiál bola použitá tehla a sčasti kameň. Základná hrúbka múrov je 60 cm. Konštrukcia kupoly, schodiská, podesty a empora sú železobetónové. Dlažbu prízemia tvorili keramické dlaždice, na schodoch bol umelý kameň, na podestách liate terazzo a na empore a v apside bola podlaha palubová. Omietka v interiéri a exteriéri bola štuková, architektonické časti fasády s použitím sadry a s kombináciou majoliky ako dekoru. Fasádu v exteriéri dopĺňajú kamenné profilované články, napríklad komíny.
Technológia zľahčenej železobetónovej konštrukcie a harmónia v dekore zaraďujú lučeneckú synagógu medzi najväčšie a unikátne ukážky romantickej slohovosti na Slovensku.
Synagóga medzi rokmi 1925 až 1944 slúžila bohoslužobným obradom židovskej cirkvi. V roku 1948 "prešla" spod Židovskej náboženskej obce do rúk Československého štátu, zastúpeného Mestským národným výborom Lučenec. V rokoch 1948 až 1980 bola čiastočne rekonštruovaná a prispôsobovaná na používanie, a to na skladové účely poľnohospodárskeho družstva. Od roku 1980 sa nevyužíva. V roku 1985 Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici vypracoval návrh na zapísanie objektu Synagóga v Lučenci so štátneho zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
Dodnes sa osud synagógy od roku 1980 nezmenil, realizovali sa v nej len drobné najnevyhnutnejšie opravy. Hľadajú sa nové východiská zo "začarovaného kruhu", najmä v spolupráci s mimovládnou organizáciou Náš domov, ktorá sa snaží hľadať optimálne riešenie problému. Jeden z odvážnych projektov sa sústredil na využitie synagógy ako "multikultúrneho centra regiónu" s nadviazaním na medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry.
Neologická synagóga je posledným mementom židovského geta, z ktorého sa v meste už nezachovalo nič. Pred "moderným" stavebným rozvojom neunikli ani také stavby, ako rituálne kúpele, ortodoxná synagóga a iné.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Začína sa kompletná obnova chátrajúcej synagógy v Leviciach

Chátrajúca synagóga v Leviciach sa po mnohých rokoch dočká obnovy. Mesto získalo peniaze z eurofondov na jej kompletnú revitalizáciu. Celkové náklady projektu sú 1 597 506 eur, mesto sa bude podieľať piatimi percentami. Kultúrna pamiatka sa má stať centrom kultúry a umenia v Leviciach, ktoré doteraz v meste chýbalo. Využívať sa bude na galerijné, kultúrno-spoločenské a osvetové účely. Ako informovala Erika Macáková z radnice, prínosom bude vznik galérie so stálou expozíciou slovenského výtvarného umenia.

Odpovede

  1. Vcera som bol v Lucenci,

    Vcera som bol v Lucenci, synagoga je uchvatna, nevie nikto co sa s nou deje?Bude rekonstrukcia?

    1. mohli by ju opravit…je to

      mohli by ju opravit…je to nadherna synagoga ktora patri k najvacsim v Europe……ochvilu sa moze zrutit….mohla by sa konat nejaka zbierka :D

Comments are closed.