V Štátnom archíve v Ivanke pri Nitre našli pas Milana Rastislava Štefánika

Kópia francúzskeho pasu M. R. Štefánika, ilustračné foto: Kamil Nováčik

Originál cestovného pasu Milana Rastislava Štefánika z roku 1906 uchováva Štátny archív v Ivanke pri Nitre. Podľa pečiatok v pase bol v rokoch 1906 a 1907 niekoľkokrát v Rusku. Ako zamestnanie si uviedol astronóm. „Zrejme sa dostal do Ruska cez niekoľko krajín, v pase je napríklad pečiatka z ruského konzulátu v Berlíne,“ povedala riaditeľka Štátneho archívu v Ivanke pri Nitre Šarlota Drahošová. V pase je aj jeho vlastnoručný podpis, podpísal sa ako Dr. Milan Stefanik.
   Pas platil do všetkých štátov sveta. V čase jeho vydania mal Štefánik 26 rokov. „Už v mladom veku badať jeho sklony cestovať a ísť za vedeckými poznatkami tam, kde už boli na vyššej úrovni,“ skonštatovala Drahošová. V tom čase sa ešte fotografia do pasu nedávala, nahrádzal ju popis vzhľadu držiteľa pasu. Podľa neho bol Štefánik stredne vysokej postavy, mal trochu predĺženú tvár, šedé oči, fúzy, plnú bradu gaštanovej farby, hnedé vlasy, „riadny nos“ a „normálne ústa“. Popis je v maďarčine a francúzštine. Ako miesto bývania si Štefánik uviedol Paríž, v kolónke miesto pôvodu napísal Brezová.
   Pracovníci archívu v Ivanke pri Nitre v tomto období skúmajú pasové písomnosti Nitrianskej župy z druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. Narazili pri tom na pasy mnohých zaujímavých ľudí, z nich najvýznamnejší je Štefánik. Jeho pas sa zachoval aj s povolením úradu podžupana, že môže vycestovať. „Bolo to obdobie priemyselného rozletu aj vzdelanosti, ale aj obdobie dosť silného vysťahovalectva za prácou,“ hovorí Drahošová. V archíve sa stretli aj s tým, že úrady sa mnohokrát snažili zamedziť vycestovaniu bohatších ľudí. Báli sa, aby nezostali v zahraničí a nevyvážali kapitál z monarchie.
   Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách, ktoré patrili ako osada do Brezovej pod Bradlom. Bol astronóm, politik, generál francúzskej armády, člen Národnej rady v Paríži, zakladateľ česko-slovenského štátu a prvý československý minister vojny. Zahynul 4. mája 1919 pri páde lietadla pri Ivanke pri Dunaji. Nehoda dodnes nie je objasnená. Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle, vrcholnom diele architekta Dušana Jurkoviča.

Fotogaléria originálu cestovného pasu M. R. Štefánika z roku 1906 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Odpovede

 1. Dobrý deň
  M.R.Štefánik

  Dobrý deň

  M.R.Štefánik  prešiel celým ruskom. Predpokladám, že zbieral aj zajatcov z 1 svetovej vojny,

  ktorí uviazli na Sibíri. Takže mu musím poďakovať, že môj pra- dedo sa dostal v zdraví domov . 

  A ja som tu.

  S pozdravom 

  SanaMens

Comments are closed.