Ústav pamäti národa bude prepúšťať zamestnancov

Logo ÚPN

Situáciou v Ústave pamäti národa (ÚPN), keď viacerí zamestnanci dostali výpovede, sa budú zaoberať zástupcovia zamestnancov (Zamestnanecká rada) a Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS), ktoré pôsobia na ústave. O prácu v ústave by malo prísť deväť ľudí. Siedmi už o výpovedi vedia. Z nich sú dvaja funkcionári miestnych odborov – Stanislav Labjak (predseda NKOS v ÚPN) a Marián Gula. Gula je zakladateľ ÚPN, člen výboru ústavu a riaditeľ sekcie evidencií. Gula bol posledný rok členom pracovnej skupiny predsedníčky vlády SR na prípravu nového zákona o činnosti ÚPN. Výpoveď zároveň dostal aj Patrik Dubovský, ktorý bol rovnako v spomínanej komisii.

Výpovede pracovníci dostali pre nadbytočnosť. Podľa prepúšťaných zamestnancov však nemôže ísť o dôvod nadbytočnosti, pretože nie sú dodržané podmienky, ktoré stanovuje Zákonník práce. „Peniaze sa nemusia hľadať prepúšťaním, ale nemusia byť rôzne nákladné aktivity,“ povedal dnes pre agentúru SITA Patrik Dubovský. Podľa prepúšťaných ide skôr o zámer zbaviť sa oponentov.

Prepúšťaní sa podľa Dubovského proti výpovediam odvolávajú na to, že podľa stanov ústavu by personálne otázky mala schvaľovať jeho správna rada, pričom tá o rozviazaní pracovného pomeru s deviatimi zamestnancami nikdy nerokovala. Podľa hovorcu ÚPN Jána Pálffyho bolo kritériom minimalizovať dopad na činnosť ÚPN. „Každá iná alternatíva by znamenala prepustenie viacerých ľudí,“ povedal pre agentúru SITA Pálffy. Dôvodom prepúšťania je podľa Pálffyho to, že vláda, aj keď má v programovom vyhlásení podporu pamäťových inštitúcií, znižovala rozpočet ústavu. Dubovský však upozorňuje, že finálny rozpočet ústavu na rok 2012 nebol schválený vo výbore a Správnej rade ÚPN, čo je ich kompetencia.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. ÚPN: Nemá záujem

  ÚPN: Nemá záujem prepúšťať, ale je v zložitej finančnej situácii
  BRATISLAVA 11. januára (SITA) – Ústav pamäti národa (ÚPN) nemá podľa jeho hovorcu Jána Pálffyho záujem znižovať počet svojich pracovníkov. Ako uviedol Pálffy dnes pre agentúru SITA, dôvodom prepúšťania je dlhodobo zložitá finančná situácia. “Celkovo sa tento postup dotkne deviatich ľudí – ide o dvoch riaditeľov sekcií a siedmich odborných referentov, resp. technicko-hospodárskych pracovníkov. Kritériom pri rozhodovaní bolo minimalizovať negatívny dopad tohto bolestivého opatrenia na činnosť ústavu,“ uviedol hovorca.
  ÚPN je v súvislosti s množstvom úloh a činností, ktoré vykonáva, ale aj v porovnaní s partnerskými inštitúciami v zahraničí podľa Pálffyho dlhodobo personálne poddimenzovaný. „Nie je v záujme ústavu redukovať počet svojich pracovníkov. V prípade, že by ústav mal k dispozícii potrebné finančné zdroje, nepristúpil by k takémuto kroku,“ uviedol. V súčasnosti má ústav 73 zamestnancov, schválená dotácia na mzdy a odvody je však približne o 180 tisíc eur nižšia, ako je potrebné na uvedený počet pracovníkov. Celkový rozpočet ÚPN na rok 2012 je 1 463 000 eur, čo je o takmer 60 tisíc eur menej, ako dostal v minulom roku a takmer o 200 tisíc eur menej, ako ústav požadoval. Pre porovnanie, v roku 2009 mal ústav k dispozícii 1 616 000 eur.

  Túto finančne veľmi náročnú situáciu sa ÚPN podľa Pálffyho snažili riešiť hľadaním vnútorných rezerv a ďalších zdrojov na činnosť. „Na rozdiel od niektorých štátnych orgánov, ktoré sa chvália, aké úspory dosiahli prepúšťaním pracovníkov, často však iba rušením neobsadených systemizovaných pracovných miest, ide totiž v prípade ÚPN o reálnych ľudí, ktorých vynútený odchod sa zákonite prejaví aj na činnosti ústavu,“ zdôraznil. Podľa neho, žiaľ, napriek tomu, že programové vyhlásenie vlády hovorí aj o podpore pamäťových inštitúcií a potrebe vyrovnávania sa s našou totalitnou minulosťou, je smutnou realitou znižovanie rozpočtu ÚPN. Ako dodal, ak sa zvýši dotácia pre ÚPN zo štátneho rozpočtu, ústav výpovede zamestnancov prehodnotí.

  Situáciou v Ústave pamäti národa sa budú zaoberať zástupcovia zamestnancov (Zamestnanecká rada) a Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS), ktoré pôsobia na ústave. O prácu v ústave má prísť deväť ľudí. Siedmi už o výpovedi vedia. Z nich sú dvaja funkcionári miestnych odborov – Stanislav Labjak (predseda NKOS v ÚPN) a Marián Gula. Gula je zakladateľ ÚPN, člen výboru ústavu a riaditeľ sekcie evidencií. Gula bol posledný rok členom pracovnej skupiny predsedníčky vlády SR na prípravu nového zákona o činnosti ÚPN. Výpoveď dostal aj Patrik Dubovský, ktorý bol rovnako v spomínanej komisii.

  Výpovede pracovníci dostali pre nadbytočnosť. Podľa prepúšťaných zamestnancov však nemôže ísť o dôvod nadbytočnosti, pretože nie sú dodržané podmienky, ktoré stanovuje Zákonník práce. „Peniaze sa nemusia hľadať prepúšťaním, ale nemusia byť rôzne nákladné aktivity,“ povedal dnes pre agentúru SITA Patrik Dubovský. Podľa prepúšťaných ide skôr o zámer zbaviť sa oponentov.

Comments are closed.