Traja z pekného páru

Kolekcia obrazov nesúca názov Traja z pekného páru vznikala takmer dva roky a jej autormi sú Ivan Csudai, Stanislav Diviš a Laco Teren. V roku 1999 sa na výtvarníckom sympóziu v Turčianskych Tepliciach títo traja autori dohodli, že namaľujú jeden spoločný obraz. Spodnú vrstvu namaľoval Stanislav Diviš, strednú Laco Teren, vrchnú Ivan Csudaia a vznikol prvý obraz Pianoctail. Výsledok prekvapil aj autorov, a tak sa rozhodli vytvoriť celú sériu, pozostávajúcu z dvadsiatich štyroch obrazov. Výstava, ktorej vernisáž sa v Považskej galérii umenia v Žiline vo výstavných priestoroch na prvom poschodí uskutoční vo štvrtok 7. augusta o 17.00 h, je reprízou z jej premiéry zo SNG v Bratislave z roku 2000. Otvoria ju Katarína Bajcurová a Peter Michalovič.
Spoločné autorstvo troch renomovaných predstaviteľov českej a slovenskej maľby nemusí byť zárukou kvality. Tou sú predovšetkým jednotlivé obrazy, ktoré síce obsahujú identifikovateľné stopy jednotlivých vyprofilovaných a verejnosti známych výtvarných autorov, ale zároveň je pozoruhodné aj ich spojenie. Spojenie dokáže transformovať novú kvalitu, tichý dialóg i vášnivý spor, abstrakciu a figuratívnosť, kresbu, aj farebnú plochu. Raz dominuje obrazom afekt, nálada, inokedy zase príbeh. Metaforicky povedané, spoločné maľovanie nie je mechanickou adíciou, ale synergiou, ktorú možno vyjadriť vzorcom 1 + 1 + 1 = 4, pričom pravý člen tejto paradoxnej rovnice vyjadruje to, čo presahuje a čo dodalo spoločnému maľovaniu novú dimenziu, spočívajúcu v neopakovateľnej radosti z maľovania. V tomto prípade to znamená asi toľko, že byť znamená maľovať, maľovať znamená robiť si a rozdávať slasť. A tým je povedané všetko.

-pgu-

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.