Stavba

stavebná konštrukcia, väčšinou však súbor stavebných konštrukcií zhotovených prostredníctvom stavebných prác zo stavebných materiálov a výrobkov, zvyčajne pevne spojených so zemou. Pojem stavba možno používať…

drobná sakrálna stavba

je súčasťou slovenskej kultúrnej krajiny. Je historickým odkazom našich predkov, zhmotnením kresťanskej kultúry a tradície a fyzickou manifestáciou dobovej architektúry a remeselnej zručnosti. Za drobnú…

cela

(lat. cella)
1) ústredná miestnosť v rímskom antickom chráme, kde stála socha božstva. Gréci túto miestnosť naz…

altana

(lat. altus - vysoko položený, vysoký, vzdialený)