Stavba

stavebné dielo, zhotovené z akéhokoľvek druhu stavebného materiálu s rôznou stavebnou konštrukciou, s vnútorným priestorom ( budova, resp. niektoré + technické stavby) al. bez vnútorného priestoru (napr. niektoré + vodohospodárske a + dopravné stavby). Podľa funkcie rozlišujeme stavbu administratívnu, distribučnú, + dopravnú, hospodársku, + kanalizačnú, kúpeľnú, občiansku, obytnú, pevnostnú, podzemnú, + priemyselnú, sakrálnu, , + špeciálneho charakteru, + vodohospodársku. Pri stavbách s polyfunkčným zameraním sa pri typologickom zaradení riadime prevažujúcou funkciou. Mnohé stavby majú polyfunkčný charakter (napr. kláštor obsahuje sakrálne, hospodárske, ubytovacie, občianske a pevnostné stavby). Podľa prostredia, v ktorom je situovaná, rozoznávame ľudovú a mestskú stavbu. Stavby môžu vytvárať areály. Pre fragmentárne zachovanie niektorých stavieb v rámci archeologických lokalít používame názov “objekt”. Špecifickým druhom stavieb je malá architektúra.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede