Sanácia

Sanácia

je slovo latinského pôvodu (lat. sanus = zdravý). Pod týmto pojmom rozumieme isté ozdravenie konštrukcií. Z technického hľadiska ide najmä o zásahy, ktoré odstraňujú technické stavy ako zatekanie, zavĺhanie, poruchy ZTI rozvodov a pod. Sanáciu môžeme chápať nie len ako zásah do celej konštrukcie, ale aj ako zásah do určitej časti konštrukcie, ktorú je nutné sanovať.

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: sanácia

.

Vytvorené: 07. októbra 2023 13:10

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede