Stavba mestská

druh stavby,súčasť zástavby mesta, jeho intravilánu, niekedy aj extravilánu (najmä + priemyselné stavby). Mestské stavby zahŕňajú stavby o…

Extravilán

súčasť sídla, sprav. nezastavaná plocha za hranicami intravilánu. Môžu sa v nej vyskytnúť chotárne stavby, príp. +priemyselné stavby.