Extravilán

Extravilán

súčasť sídla, sprav. nezastavaná plocha za hranicami intravilánu. Môžu sa v nej vyskytnúť chotárne stavby, príp. +priemyselné stavby.

Kategória: Architektúra
Tag: priemyselné stavby

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede