portál

portál

1. (lat. porta – brána) architektonicky upravený, zvýraznený vstup alebo vjazd tvoriaci súčasť stavebného objektu. Ostenia a nadpražie môžu byť rôzne tvarované a profilované. Súčasťou výtvarného riešenia portálu môže byť aj sochárska výzdoba – ornamentálna alebo figurálna.
Typické druhy portálov:
1. lomený – s nadpražím v tvare lomeného oblúka,
2. polkruhový – s nadpražím v tvare polkruhového oblúka,
3. sedlový – ostenie obdĺžnikového otvoru s konzolami v horných rohoch,
4. segmentový – s nadpražím v tvare segmentu,
5. ústupkový – s ústupkovým ostením,
6. dvojosý – s dvoma vstupnými otvormi, odčlenenými od seba stredovým pilierom.

2. architektonicky upravený vjazd do tunela.

Literatúra:
KOCH, W.: Evropská architektura – Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Ikar, 1998. 551 s. ISBN 80-7202-388-8

Kategória: Architektúra
Tag: portál

.

Vytvorené: 15. februára 2022 12:02

Upravené: 15. februára 2022 12:02

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede