hradby

hradby

mohutný, murovaný, voľne stojaci ohradný a obranný architektonický systém spravidla úplne obomkýnajúci opevnený objekt, ktorým môže byť hrad, mesto alebo je vedený pozdĺž štátnej hranice. Novoveký rozvoj delostrelectva definitívne ukončil dobu ich budovania a využívania.
Hradby tvoria hradobné múry, ochodze, cimburie, hradobné veže, bašty, bartizany, brány, mosty, parkán, parkánový múr, parkánové bašty, priekopa a barbakán.

Kategória: 
Tag: hradby

Vytvorené: 23. marca 2022 18:03

Upravené: 03. apríla 2022 20:04

Autor: sasha

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede